"15 години "Топлофикация Бургас" осигурява комбинирано високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия за бургазлии. Технологията, която дружеството е внедрила, се базира на използването на газо-бутални двигатели, благодарение на които се осигурява достигане на обща ефективност над 75% и икономия на първична енергия за една година повече от 15% в сравнение с разделното производство на електрическа и топлинна енергия." Това заяви инж. Христин Илиев, изпълнителен директор на "Топлофикация Бургас".

Инсталацията отговаря на всички български и европейски изисквания за опазване на околната среда, категоричен е инж. Илиев. По думите му съоръжението осигурява възможност на "Топлофикация Бургас" комбинирано да произвежда топлинна- и електрическа енергия от един и същи енергиен източник. Инж. Илиев обясни, че в сравнение с традиционно произведената електроенергия, при когенерацията допълнително произведената топлина се използва за отоплителните нужди на потребителите.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Бургас" заяви, че с направената инвестиция реализират около 40% икономия на използваното гориво. Като основни предимства на когенерационната система инж. Илиев изтъкна оптималното използване на енергията чрез едновременно производство на топлина и електричество, грижа за екологията и ниски показатели на вредните вещества заради използването на катализатори, икономичност чрез производство както на електрическа, така и на топлинна енергия и напълно автоматична експлоатация - чрез използване на ефективни системи за дистанционен контрол.

Инж. Илиев поясни, че проектът е бил в отговор на европейските цели, според които всяка държава трябва да работи за създаване на нисковъглеродно производство поради увеличаващия се парников ефект в атмосферата, а също така използването на тази инсталация дава възможности за по-ефективно усвояване на природните ресурси. Той подчерта, че благодарение на въвеждане на когенерацията са повишили енергийната ефективност в предприятието и са подобрили значително въздействието върху околната среда.

"В "Топлофикация Бургас" имаме амбициозна програма за инвестиции в подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа в града и осигуряването на чисто и екологично отопление за клиентите", заяви инж. Илиев.

Като дългосрочна цел изпълнителният директор изтъкна намерението да продължат да работят за реализирането на стратегически проекти като даде за пример използването на биогорива за производството на енергия.

"При оползотворяване на биомасата няма вредно въздействие върху околната среда. Тя е сред най-екологичните горива, които могат да се използват при производството на енергия. Това дава и възможност цената на топлоенергията да се запази по-достъпна за потребителите, предвид рекордно високата стойност на газа в последните месеци. Доказахме го и като постигнахме най-малко увеличение в сравнение с другите топлофикации. Едва 0,38 стотинки на мегаватчас, което на фона на 40% средно повишение за страната, е незначително", обясни инж. Илиев. Той изрази надежда, че занапред икономическата обстановка ще се подобри и топлофикациите ще реализират успешно своята енергийна трансформация.

Инж. Христин Илиев коментира, че централизираното топлоснабдяване е един от най-ефективните и евтини начини за снабдяване с топлинна енергия и е значим фактор за спестяване на първична енергия. "Ние сме гарант за качество. Всички български топлофикации са важна част от устойчивото енергийно развитие на България", подчерта инж. Илиев.