"Ако спазваме утвърдения модел за изчисляване на цените на топлинната и електрическата енергия и при пълно спазване на разпоредбите и законодателството, трябва да има увеличение на цените и на двете услуги. Ако КЕВР вземе решение да запази цените на топлинната енергия, няма да възразим, защото те трябва да са социално поносими, но е важно да ни бъдат осигурени адекватни компенсации, за да не фалираме", каза изпълнителният директор на Топлофикация Бургас инж. Христин Илиев.

Коментарът на енергийния експерт и ръководител на една от топлофикациите в страната, използващи природен газ, идва по повод на отпадането на мораториума, който бе в сила до 31 март. Както знаем, той бе в сила от началото на годината и засягаше цените на топлинната енергия, електрическата енергия и водата за битовите абонати.

"Цената, по която продаваме е определена от КЕВР на база утвърдената на 1 юли цена на природния газ от 49,94 лв и не отразява огромното увеличение, от последните месеци, което през април достигна 142 лв и представлява трикратно увеличение за по-малко от година. От 1 юли миналата година до сега всички дружества претърпяхме огромни загуби. Пандемията, мораториумът и увеличението на цените на всички основни материали, консумативи и не на последно на въглеродните емисии нанесоха огромни поражения върху дейността на производителите на енергия", каза инж. Христин Илиев.

По думите му става въпрос за загуби за дружеството под формата на недовзети приходи за последните 9 месеца, надхвърлящ 6-цифрена сума. Инж. Христин Илиев уточни, че изчисленията са изготвени на база Наредбите за регулиране на цените на топлинната енергия и електрическата енергия.

"Мога да кажа, че през януари, който беше доста студен, по нашите сметки е достигнат недовзет приход от стотици хиляди лева. Цените на природния газ се вдигнаха 3 пъти за 9 месеца, но и цените на въглеродните емисии се увеличиха над 3 пъти, откакто влязоха в сила действащите цени на топлинната и електрическата енергия. Правим, каквото е по силите ни, за да издържим, но става все по-трудно. Ясно е, че моментът е много труден не само за топлофикациите, а за почти всички бизнеси", каза инж. Христин Илиев.