Електроенергията през май във всички столици на ЕС е поскъпнала средно с 5%, а на природния газ нарастването е с 6 на сто, спрямо същия месец на 2020 година. Това показва традиционното проучване на финландска консултантска компания VaasaETT, специализирана в енергетика, със съдействието на два водещи европейски регулатора за енергийния пазар - австрийския Energie-Control Аustria и унгарския MEKH.

Цените на електроенергията за бита през май

За пореден път в изследването се посочва, че Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битовите клиенти в Европа, въпреки че самата цена на енергията представлява само малка част от общата стойност, като най-значителната чест от сметките се пада на данъците.

Жителите на Киев плащат най-евтината електроенергия. След тях се нареждат живеещите в Белград, Будапеща и Подгорица.

В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните за Европа. Прага и Варшава са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

София не е включена в класацията, тъй като цените са регулирани и промяна за бита може да настъпи от 1 юли, а проучването на финландската консултантска компания се отнася само за май.

Най-значителните промени, които се случиха на пазара на електроенергия през май са, както следва:

  • 9% увеличение на цените в Осло, поради увеличаване на енергийната компонента;
  • повишаване на цените с 4% в Брюксел поради увеличаване на енергийната компонента и данъците за енергия;
  • 3% увеличение на цените в Лондон;
  • намаление на цените е отчетено с 6% в Стокхолм, поради спад на енергийната компонента;
  • понижение на цените с 2% във Варшава, поради намаляване на енергийната компонента;
  • спад на цените с 2% в Дъблин.

Авторите на изследването отбелязват, че със значителния спад на цените в Стокхолм (минус 6 %) на практика те се връщат на обичайното си ниво, след скока, отчетен през април. Честите колебания в стойностите са свързани с голямата зависимост на пазара на електроенергия от променливите договори, което се дължи на високия дял на ВЕИ в електроразпределителната мрежа.

По отношение на скока на цените в Осло (плюс 9 %) се посочва, че това се дължи заради обвързването на договорите със спот цените и зависимостта от пазара на едро, който е силно засегнат от външни фактори, като например метеорологичните условия и борсовите пазари.

При адаптиране към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка държава, картината се променя драстично. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в нивата на цените между държавите. Когато се изразяват в PPS, цените на енергията се проявяват по отношение на разходите за други стоки и услуги. По този показател най-слабо коригираните цени на електроенергията в домакинствата са в Осло, Амстердам, Хелзинки и Берн, а най-силно - във Варшава, Прага и Берлин. Повечето държави от ЦИЕ се оказват с цени на електроенергията, които са относително високи в сравнение с общото ниво на цените в тези страни и над средното за Европа.

Цени на природния газ

Изследването на цената на природния газ в 28 европейски столици за май тази година, вкл. за София, отново показва, че най-висока цена плащат жителите на Стокхолм (такава бе картината и през февруари), два пъти повече от потребителите на втория най-скъп град за синьото гориво - Берн. Това се обяснява с естеството на шведския пазар на газ, който е малък по размер, само с 95 000 битови клиента в цяла Швеция, от които 61 000 ползват изолирана газова мрежа в Стокхолм.

Амстердам и през май остава третата най-скъпа столица.

Цените в Стокхолм са над 8 пъти по-високи от тези в Будапеща, която е най-евтината столица в Европа по отношение на газа и около 10 пъти по-висока, ако се включи Киев. Разликата при цените на газа е още по-силно изразена от тези при електричеството. Данните от поредното месечно изследване отново отчитат, че цената на природния газ за бита е най-евтин в страните от ЦИЕ.

Най-значителните промени на пазара на природен газ през май са, както следва:

  • увеличение на цените с 15% в Киев, поради по-скъпа енергийна компонента;
  • повишаване на цените с 5% в Брюксел и София, поради увеличаване на енергийната компонента;
  • нарастване на цените с 3% в Копенхаген и Варшава, поради увеличаване на компонентата за енергия;
  • увеличение на цената с 3% във Виена, поради поскъпване на енергийната компонента и енергийните данъци.

През май се наблюдава обща възходяща тенденция на цените на дребно на природния газ, което се дължи на повишението на цените на едро. В този контекст, според авторите на изследването, това не е тревожно.

В средата на 2020 г. пазарът на природен газ преживява най-общо казано рязък спад, достигащ до рекордни минимуми. Следователно, в сравнение с предходната година по-скоро изглежда, че пазарът на газ постепенно се връща към предишните нива на цените.

По отношение на увеличението през май, отчетено за София (плюс 5 %) и по-високата енергийна компонента, се отбелязва, че то се дължи на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да увеличи цената на синьото гориво за продажбите на едро. Цената на крайния потребител на природния газ обаче остава на по-ниско ниво в сравнение с периода преди covid, отбелязват авторите на изследването.

Както и при електричеството, така и при природния газ, погледнати през призмата за покупателна способност (PPS) се предлага една много по-различна картина. През корекцията на PPS Люксембург, Лондон, Брюксел и Рига са най-евтините градове.

Проучването показва, че средно енергията (спорният компонент от цената) представлява 42 % от цената за крайните потребители на природен газ. Разпределението е 30 %, енергийните данъци - 12 %, а ДДС - 17 % за европейските столици.

В Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите за използването на енергията. Още повече, че от януари 2020 г. енергийният данък за бита е от порядъка на 42 %, което цели пренасочване към използването на електроенергия вместо природен газ.

Като цяло резултатите показват, че пазарните компоненти представляват само около половината от цената за крайния потребител, както по отношение на електричеството, така и по отношение на природния газ. За другата половина са отговорни националните фискални и регулаторни инструменти, изразявани чрез тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. Там, където енергийната компонента е по-ниска, се стимулират клиентите да търсят по-конкурентни оферти.

3e-news.net