Преди дни бе сформирана "Коалиция Анти 40%", която се обяви за преразглеждане на заложената в Плана за възстановяване и устойчивост мярка за намаляване на емисиите с 40%. На официално събитие депутати от почти всички парламентарно представени партии, кметове, синдикати, както и изпълнителни директори и представители на ръководствата на въглищни централи и въглищни мини подписаха обща декларация с искане за свикване на Консултативния съвет за Европейската Зелена Сделка с цел преразглеждане на вече поетите от страната ни ангажименти.

Според новоучредената "Коалиция Анти 40%", ако се допусне ликвидиране на въгледобивния отрасъл и спиране на дейността на въглищните ТЕЦ-ове само след 3 години, в страната ни ще възникне сериозен недостиг на електрическа енергия, която ще компрометира енергийната сигурност и независимост. Според засегнатите необходимостта от внос на електрическа енергия ще доведе до изключително сериозното и поскъпване. При този сценарий много български градове ще бъдат лишени от достъпа до централно отопление, което в момента се оказва, че излиза най-евтино.

"За да бъде защитен националният интерес, поетият ангажимент за затваряне на въглищните централи до 2026 година трябва да бъде незабавно преразгледан. Всички в бранша сме наясно, че използването на въглища ще бъде преустановено в следващите десетилетия и сме предприели стъпки за замяната им с по-екологични горива, но е абсурдно и безотговорно целият отрасъл да бъде изкуствено ликвидиран само след 3 години. Явно тези, които са взели това необосновано решение, нямат представа до какъв енергиен колапс би довело реализирането му. България няма заместващи мощности, които да произведат енергията, за която в момента разчитаме на въглищните централи и няма как да се сдобие с такива само за 3 години!" каза инж. Севдалин Желев изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Експертът обясни, че преразглеждането на поетия ангажимент и намалението на емисиите с въпросните 40% е единственият начин да запазим своята енергийна независимост и икономическа стабилност, особено предвид високата инфлация, социалната и политическата криза, които не е ясно дали ще бъдат решени скоро, или ще се задълбочат.

"От десетки години въглищните централи играят важна роля за осигуряване на националната енергийна сигурност и са гаранция за енергийната независимост на страната! През зимата въглищната енергетика осигурява над 60% от производството на електрическа енергия и за момента няма алтернатива! Не може с лека ръка да се откажем от сигурността, която имаме!" каза инж. Севдалин Желев.

Според експерта рязкото затваряне на въглищните мощности ще доведе не само до масови съкращения на десетки хиляди работещи в сектора, а и до загуба на значителни приходи в държавния бюджет.

"С преждевременното закриване на въглищната енергетика в България не само ще бъде засегнат енергийният сектор, а и всички отрасли на икономиката, които са зависими от него - металургия, химия, строителство, селско стопанство и други. Това неминуемо ще доведе след себе си сътресения в икономически план не само на регионално, а и на национално ниво. Това е и причината твърдо да отстояваме позицията, че мерките, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, следва да бъдат прецизирани, така че да съблюдават националния ни интерес!" каза инж. Севдалин Желев.