Новата енергийна стратегия трябва да има ясни цели за развитието на сектора и да се изготви от експерти, а не от хора, които не разбират проблемите и нуждите на българската енергетика, коментира в интервю инж. Чавдар Стойнев - директорът на "Топлофикация Перник".

- Инж.Чавдар Стойнев, като врял и кипял в сектора на енергетиката от години и настоящ директор на една от емблематичните топлофикации, а именно Топлофикация Перник, смятате ли, че имаме шанс да предоговорим с ЕК Плана за възстановяване и устойчивост в частта за въглищните електроцентрали след като това решение бе Взето от НС през миналата седмица?

- Разбира се, имаме шанс. Важното е да се възползваме от него по правилен начин. За целта трябва да представим алтернатива, която доказва, че предоговарянето не означава отказване от изпълнение на целите на ЕС за декарбонизация, а напротив - трябва да демонстрираме решителността си да ги постигнем.

- Какви основни параметри трябва да съдържа новата енергийна стратегия на България?

- Новата енергийна стратегия трябва да има ясни цели за развитието на сектора. Новата енергийна стратегия задължително трябва да се изготви от експерти, а не от хора, които не разбират проблемите и нуждите на българската енергетика.

Основното правило, при което енергийната стратегия трябва да бъде изградена е запазване на националните интереси и енергийната сигурност на страната ни. Посоката за развитието на енергетиката в България е ясно определена чрез закона, а именно създаване на предпоставки за качествено и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия.

- През 2022 България е произвела с почти 6% повече електрическа енергия спрямо 2021 година, кои производители са допринесли за това?

- Увеличението е реализирано главно от кондензационните ТЕЦ.

- Означава ли това, че топлофикациите на въглища все още са важни за гарантиране на достатъчно производство на енергия?

- Абсолютно! Истината е, че въглищната енергетика в България ще продължава да бъде ключова за гарантиране на сигурността и независимостта на сектора и през следващите години!

Благодарение на това, че въглищните централи в България използват основно местни енергийни източници и зависимостта от природен газ не е чак толкова голяма, успяхме да преодолеем успешно предизвикателствата, породени от ограничените доставки на синьо гориво от Русия в последната година.

Топлофикация Перник използва основно местни въглища, което беше от полза в периода, когато никой не знаеше ще имаме ли достатъчно природен газ за зимата, или не.

- Това означава ли, че за момента спирате инвестициите в зелена енергия?

- Не, разбира се. Целите за декарбонизация трябва със сигурност да бъдат изпълнени. Като цяло представителите на бранша не бяхме съгласни със срока, в който трябваше въглищата да бъдат изцяло премахнати от горивния микс на централите.

2038 година е съвсем различен хоризонт за действие, в който можем постепенно да реализираме тази така желана и често споменавана диверсификация на горивния микс с по-екологични алтернативи. Път, по който Топлофикация Перник вече се движи и за момента няма намерение да се отказва от него.

-За финал на разговора, ще ни разкажете ли до къде стигна Топлофикация Перник по пътя на намаляване на въглеродните емисии посредством замяна на въглищата?

- Все още сме в началото на трансформацията. До седмици се очаква да внедрим в експлоатация новомонтираните мощности за производство на енергия от природен газ. Благодарение на тях ще намалим чувствително количеството използвани въглища. По план извън отоплителния сезон още от тази година вече няма да използваме въглища. В момента сме се фокусирали върху преговорите за доставката на още 2 броя когенератори, чието въвеждане в експлоатация ще увеличи дела на природния газ в горивния микс и съответно допълнително ще се намалят количествата използвани въглища. Допълнително работим по проекти за внедряване в горивния микс на биомаса и биогаз, които са зелени източници на енергия.