Преди дни стана ясно, че ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, за който доста усилено се заговори през последната година, ще инвестират в строителство на инсталация за производство на енергия от биогаз. Проектът е част от стратегията на Централата за енергийна трансформация в унисон с усилията на Европа за постепенно преустановяване на използването на въглищата. Биогазът, който от дружеството са избрали за включване в горивния микс, се произвежда от биомаса и представлява 100% екологичен източник на енергия.

"Според нашите разчети инвестицията в новата инсталация за производство на енергия от биогаз ще бъде над 30 милиона евро, което е огромна сума за Хасковска област. Едва ли има дружество в района, което е инвестирало в последните години подобна сума, още повече в екология." каза Юлиян Семерджиев, представител на Борда на директорите на ТЕЦ Марица 3 Димитровград.

Юлиян Семерджиев обясни, че с реализацията на тази голяма за дружеството инвестиция ТЕЦ Марица 3 Димитровград ще покрива бъдещите европейски стандарти.

"С влизането в експлоатация на новото съоръжение ТЕЦ Марица 3 ще подсили значително местната икономика и ще се разкрият много нови работни места, а в нашия регион безработицата е сериозен проблем. Неслучайно преди година станахме Работодател на годината, защото наехме над 200 души от областта" каза Юлиян Семерджиев.

От своето построяване досега ТЕЦ Марица 3 е претърпяла редица трансформации. Последната голяма инвестиция е осъществена в годините след присъединяването на България към ЕС, когато е въведено в експлоатация ново модерно съоръжение за очистване на димните газове.

"Преди десетина година с цел значително подобряване на екологичните показатели бе изградена модерна и скъпоструваща сероочистваща инсталация. Съоръжението спомага за покриване на изискванията на ЕС за спазване на определени екологични параметри, като осигурява очистване на 97% от серния диоксид, както и други вредни вещества." каза Юлиян Семерджиев.

Главният юрисконсулт на ТЕЦ Марица 3 напомни, че с цел подобряване на екологичните показатели от няколко години вече се използва микс от въглища и биомаса за производството на енергия.

"Биомасата представлява остатъци от горското стопанство. Във въглищни ТЕЦ-ове като нашия главно се използват слама, слънчогледови и оризови пелети. Отдавна е доказано, че подобни остатъци е по-добре да се утилизират, отколкото да се оставят по полетата, защото при процеса не гниене в атмосферата се отделят значителни количества метан. В момента по комплексно разрешително ТЕЦ Марица 3 има право да използва горивен микс, съставен от 80% въглища и 20% биомаса", каза Юлиян Семерджиев.

Юлиян Семерджиев разясни, че инсталацията за биогаз, която ще се построи, ще използва за гориво биомаса преминала през специална трансформация.

"При използването на биогаз, а не обикновена биомаса, значително се повишава ефективността. Въпреки усилията на зелените партии в цяла Европа да очернят въглищната енергетика, енергийната криза доказа, че все още нито една държава не е готова да се откаже напълно от въглищата, защото нямаме надеждна и евтина енергийна алтернатива като базова мощност, която да замести въглищата напълно", каза Юлиян Семерджиев.