"Правителството трябва да настоява пред цялата европейска общност за предоговаряне на поетите ангажименти за затваряне на въглищните централи. Обещанията за намаляване на въглеродните емисии с до 40% до 2026 г. обрича енергетиката на България на тотална ликвидация." Това коментира инж. Радослав Михайлов, изпълнителен директор на "Топлофикация Враца". Той изрази опасение, че политиката, която се провежда, ще засегне в определен етап и газовите централи, защото те също отделят въглеродни емисии при производството на енергия. Според него твърденията, че емисиите могат да се намалят без затваряне на централи, не отговарят на обективната реалност. По думите му в момента не съществуват работещи технологии, които да улавят ефективно СО2.

"Има научни достижения в тази област, но всичко, което се прави е на експериментално ниво и в много малък мащаб, при това става дума за страни с много развити технологии", обясни инж. Михайлов.

Изпълнителният директор заяви, че евентуално закриване на въглищните централи ще донесе след себе си огромни загуби за цялата икономика на страната.

"България е един от големите износители на електроенергия. Със закриването на работещи дружества ще се наложи България да започне да купува ток от други страни и то на много по-висока цена. По време на икономическа криза и растяща инфлация това ще се отрази крайно негативно както на бизнеса, така и на крайните потребители", заяви инж. Михайлов.

На въпрос за възможностите за предоговаряне на вече поетите ангажименти, инж. Радослав Михайлов посочи, че при добре обосновани доводи за евентуалните последствия за България, е напълно възможно срокът за намаляване на въглеродните емисии да бъде удължен.

"За това време всяко едно предприятие чрез инвестиции ще извърши своята енергийна трансформация. В последните години всички дружества правят огромни инвестиции за създаване на по-екологично производство", отбеляза инж. Михайлов.

Той даде пример с топлофикацията във Враца, където се работи активно за производство на още по-зелена енергия.

"Ние използваме природен газ, който е значително по-екологичен в сравнение с въглищата. При изгарянето му се отделят в пъти по-малко вредни емисии. Въпреки това през последните няколко отоплителни сезона използваме и биомаса за производството на енергия", посочи инж. Михайлов.

Той заяви, че биогоривата са екологична суровина и при оползотворяване не се отделят емисии. Биомасата се причислява и към възобновяемите енергийни източници.

Инж. Радослав Михайлов беше категоричен, че целият енергиен сектор е изразил своето несъгласие с плана за ускорено затваряне на въглищните централи. По думите му закриването на предприятията ще постави под риск енергийната сигурност и независимост на страната по време на икономическа и енергийна криза. Той определи поетите ангажименти от страната ни като силно притеснително действие, което е било извършено дори без обществено обсъждане и възможност самият сектор да представи своите становища и мнение.

Според него правителството трябва да отчете изключително важната роля на въглищните централи за гарантиране на енергийната независимост. Той обърна внимание, че редица европейски страниса се върнали към твърдите изкопаеми горива, за да запазят стабилността на енергийните си системи, докато в България се прави опит да се ликвидират работещи дружества, които не отричат зеления курс, поет от ЕС. Напротив, готови са да реализират инвестиции за милиони за модернизация.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Враца" заяви, че не може да си обясни кое налага бързото закриване на енергийни предприятия, гарантиращи стабилността на енергетиката и на цялата икономика на България. Той изрази притеснение, че не се коментират какви ще бъдат и социалните проблеми, които ще предизвикат.