От транзитьор на природен газ в момента България има потенциала да се превърне в износител на енергийни ресурси на бъдещето. Това е възможно да се случи ако страната ни отправи по-смел поглед към потенциалните възможни технологии за производство на зелен водород. Това заяви президентът Румен Радев в заключението си при закриване на Националната кръгла маса "Иновациите - възможности пред България".

Конференцията събра представители на всички заинтересовани страни, от които зависи ефективното успешно развитие на иновациите в страната ни - институции, научни и академични среди, както и на български иновативни предприятия и стартъп организации, припомнят от пресслужбата на Президентството.

Според Радев страната ни трябва да идентифицира областите, в които може да направи скок в общественото си развитие на базата на иновациите, като даде пример с енергийния и автомобилния сектор. По отношение на енергетиката трябва да отправим поглед много по-напред и от страна, която транзитира природен газ, България да стане производител и износител на енергийни ресурси на бъдещето, каза държавният глава.

Той посочи натрупания капацитет и потенциала ни за разработване на технологии, свързани със зеления водород.

"Трябва да погледнем по-смело, по-напред, по-перспективно и да сменим представата ни за нас самите", допълни Румен Радев. Той посочи, че в автомобилния сектор може да се съчетае опита на страната ни в производство на автомобилни компоненти с капацитета в сферата на информационните технологии.

Като "тест" за държавата в лицето на компетентните институции и администрацията президентът посочи създаването на Национален център за наблюдение, контрол и управление, който ще предостави достъп по иновативен начин до информация в реално време в редица сектори като сигурност и отбрана, транспорт, екология, селско стопанство. Проектът беше предложен от Администрацията на президента да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост и доразвит от служебните правителства. В момента обаче няма развитие за тази инициатива от страна на правителството.

Румен Радев подчерта, че президентската институция ще продължи да оказва пълна подкрепа, за да се разгърнат перспективите за развитие на иновациите в страната ни. Трябва да представяме страната ни като перспективна дестинация за инвестиции във високите технологии и в иновациите, заяви държавният глава.

Според президента при високо ниво на национални амбиции България има потенциала да извърши сериозен напредък в общественото си развитие в редица области благодарение на човешкия ни капитал, младите ни таланти, натрупания опит и база в редица сектори като образованието, наука, бизнес, технологии, иновации.

В заключението си държавният глава обобщи, че всички участници са отбелязали необходимостта от единна национална стратегия за изграждане на нов модел за жизнеспособна екосистема в иновациите, в която да е предвидено ясно ролята на всички страни, особено на държавата.

По думите на президента политиката в сферата на иновациите е залог за общественото развитие на страната ни, защото чрез нея може да се повиши сигурността, благосъстоянието, качеството на живота и стандарта на хората, както и да се преодолеят регионалните дисбaланси. Това ще доведе и до решаване на демографски проблеми, свързани с мотивацията на младите таланти да останат в страната ни или да се завърнат. "Трябва да развиваме образованието, науката, иновациите и активно да привличаме инвестиции в производства с висока добавена стойност и високи технологии", допълни Румен Радев.

3e-news.net

В рамките на форума приветствие отправи Мария Габриел - еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Тя отбеляза, че конференцията в София е първата по рода си, организирана в държава членка на ЕС след представянето на новата Европейска иновационна програма преди дни в Страсбург. Новият документ се основава на конкурентните предимства на Европа, подчерта Мария Габриел.

Научноизследователската и развойна дейност и иновациите са едни от основните инструменти за преодоляване на технологичното изоставане на нашата отбрана и за изграждане на модерни адекватни на бъдещите рискове и заплахи въоръжени сили, заяви министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков, който също участва в конференцията. Той посочи, че инвестициите в ключови нововъзникващи технологии са предпоставка България да има боеготови въоръжени сили, оперативно съвместими със съюзниците си.