Слънчеви мощности от порядъка на 181 ГВт ще се появят в света през тази година, обяви базираната в Лондон британско-американска консултантска компания IHS Markit, повишавайки значително прогнозата си за развитие на сектора през 2021 г. За сравнение предишните очаквания на компанията от края на 2020 г. бяха за 158 ГВт.

Развитието на сектора навлиза в нова фаза, сочи анализът на IHS Markit. Неговите автори очакват при фотоволтаичните инсталации да бъде отчетен годишен ръст от 27% през 2021 г. предвид повишеното търсене въпреки скока на цените на модулите, дългите срокове за изпълнение и нарастващите разходи за транспортиране. Прогнозата на IHS Markit се прави в момент, когато веригата за доставка на слънчева енергия преминава в нова фаза, при която акцентът се пренася върху трите критични фактора - рентабилност, технологично лидерство и консолидация.

"Засилващата се консолидация в сектора на производството - около 72% от модулите са произведени от 10 от водещите компании през 2020 г., както и високите производствени фактори и натиска на инвеститорите за подобряване на рентабилността, ще бъдат основните фактори за поддържане на стабилността на цените на модулите през тази година", пише още в анализа на IHS Markit.

Според мениджъра на консултантската компания Жозефин Берг, до първата половина на тази година наличното производство на соларни модули в света вече е разпродадено и на този етап няма фактори, които да окажат влияние върху промяна на очакването за добавяне на нови слънчеви мощности над 181 ГВт през 2021 г.

Очакването е, че Китай ще надхвърли 60 ГВт фотоволтаични мощности през тази година. За американския пазар прогнозите са за инсталиране на 27 ГВт. По отношение на Европа, очакването е за завършване на голям брой тръжни процедури. Въпреки това, поради по-ниската от очакваната възвръщаемост, не всички проекти, планирани за инсталиране през 2021 г., ще бъдат довършени, отбелязват анализаторите от IHS Markit.

3e-news.net