Американски инвеститори са планирали построяване на електроцентрали с обща мощност от около 755 ГВт и системи за съхранение на енергия от около 200 ГВт. Сред тях няма проекти за въглищна или атомна електроцентрала. Това става ясно от доклад на Национална специализирана лаборатория към Министерство на енергетиката на САЩ за проектите в електроенергетика в страната, които се намират на етап на получаване на разрешения за присъединяване към мрежите на съответните системни оператори. Статистиката е общ индикатор за средносрочните тенденции и показва в каква степен еволюира енергетиката.

Над половината от новите планирани електроцентрали с мощност - 462 ГВт са за слънчеви проекти. Вятърните са за 209 ГВт, от които 16 ГВт са офшорни. Газовите електроцентрали - 74 ГВт.

За сравнение, установената мощност от слънчева енергетика в САЩ според резултатите от 2020 г. са били около 100 ГВт. Висок е делът и на хибридните проекти. Например над 34 % от слънчевите електроцентрали се комбинират със системи за съхранение на енергия (или в по-малка степен) с други източници.

Впечатляващ е ръстът на проектите за съхранение на енергия. През 2019 г. планираните мощности са били 50 ГВт. Година по-рано са достигали до 200 ГВт.

Много от разработчиците се опитват да си запазят включване към мрежата, когато даден проект е на твърде ранен етап, но така и не получават разрешение. Затова и авторите на доклада предупреждават, че голяма част от предлаганите мощности няма да бъдат изградени, ако не получат предварително разрешение за включване в мрежата. Например, на етап на включване към мрежата в периода от 2000 до 2015 г. са били само 24 % от проектите, които впоследствие са били построени.

3e-news.net