Ново изследване, публикувано тази седмица от Rystad Energy, прогнозира, че рециклируемите материали от слънчеви фотоволтаични панели, достигащи края на живота си, ще струват повече от 2,7 милиарда щатски долара през 2030 г. - умопомрачително увеличение от 1500% спрямо текущата стойност от 170 милиона щатски долара през 2022 г.

Не е изненадващо, че тази тенденция само ще се ускори и се очаква да достигне 80 милиарда долара до 2050 г.

По отношение на необходимостта от рециклиране на слънчеви фотоволтаици, текущите очаквания са, че отпадъците от слънчеви фотоволтаици ще нараснат до 27 милиона тона всяка година до 2040 г.

Обратно, Rystad Energy вярва, че възстановените материали от старите панели могат да съставляват 6% от слънчевите фотоволтаични инвестиции до 2040 г., в сравнение със само 0,08% днес.

Но това е ролята в отклоняването от иначе неизбежното затруднение в доставките, което е потенциално най-важният аспект на рециклирането на фотоволтаични компоненти.

"Рециклирането на фотоволтаични панели може да помогне на операторите да спестят разходи, да преодолеят проблемите с веригата за доставки и да повишат вероятността страните да постигнат своите цели за соларен капацитет", коментира Кристин Студж, анализатор на Rystad Energy. 

 

Материалите и минералите, които могат да бъдат рециклирани от излезлите от употреба слънчеви фотоволтаични панели, включват алуминий, сребро, мед и полисилиций и именно тези материали са отговорни за значителните разходи и енергийни стойности при цялостното производство на слънчеви панели.

По-конкретно, докато среброто представлява само около 0,05% от общото тегло на един слънчев панел, то все пак представлява до 14% от материалната му стойност.

По подобен начин полисилицийът се получава чрез енергоемък процес, така че да се постигне концентрацията, необходима за ефективността на слънчевия панел, и по този начин се постига сравнително висока цена при препродажба.

До този момент Rystad прогнозира, че слънчевата фотоволтаична рециклираща индустрия може да достави 8% от полисилиция, 11% от алуминия, 2% от медта и 21% от среброто, необходими за рециклирането на слънчеви фотоволтаични панели, инсталирани през 2020 г.

3e-news.net