Служебният кабинет одобри списък от няколко приоритетни проекта за финансиране със средства от Модернизационния фонд, съобщиха от правителствената пресслужба.

Финансирането възлиза на 380 263 184,59 лв., като бенефициентите ще участват в реализирането на проектите и със собствени средства.

Подкрепените проекти ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи и за повишаване на енергийната ефективност.

Сред заложените инвестиции са: внедряването на близо 450 000 интелигентни електромера (електромера с дистанционно управление - AMR (automatic meter reading); дигитална трансформация; изграждане на пунктове за зареждане на електрически превозни средства и др.

Министърът на енергетиката следва да представи проектните предложения от одобрения списък за разглеждане и одобрение от Европейската инвестиционна банка и от Инвестиционния комитет към Модернизационния фонд. Подкрепените инвестиции са в съответствие с целите на Директива 2003/87 /ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с работата на Модернизационния фонд. Те са в унисон със заложените в рамката на Съюза политики в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., както и с дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение.

Подкрепените инвестициите от списъка ще допринесат за намаляване нивото на въглеродния диоксид, за гарантиране енергийната сигурност на страната, за модернизиране на енергийните системи и за повишаване на енергийната ефективност.

През октомври м.г. служебният министър на енергетиката Росен Христов каза, че ведомството работи паралелно по няколко линии за подобряване на взаимодействието с електроразпределителните дружества. Във връзка с това Христов посочи, че е активирана дейността на министерството по забавени процеси, свързани с Модернизационния фонд, припомни БТА.

Модернизационният фонд е финансов инструмент на ЕС и ще се генерира от приходите от Системата за търговия с емисии. Основната му цел е да подкрепи зеления преход в десет държави от ЕС с по-ниски доходи (включително България) при модернизиране на техния енергиен сектор, повишаване на енергийната ефективност и улесняване на справедливия преход. По линия на фонда страната ни може да се възползва от милиони евро за подобни проекти, без това да натоварва крайните потребители с по-високи цени на електроенергията.