Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и "Булгаргаз" ЕАД нямат забележки към предложението на компанията цената на природния газ през следващия месец да се повиши с 2,17 процента спрямо настоящата цена за март, която е 57,59 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На открито заседание днес КЕВР обсъди предложението на обществения доставчик от 11 март.

От "Булгаргаз" посочиха, че оттогава пазарите на газ за стабилни без особени отклонения и затова нямат нови предложения. Запознахме се с доклада и нямаме забележки към прогнозната цена. В ценообразуването за април са включени доставки на природен газ и ползваните количества от газохранилището "Чирен", посочи Веселин Синабов, директор на дирекция в "Булгаргаз" ЕАД.

Председателят на КЕВР Иван Иванов посочи, че с решение на МС от вчера държавата поема около 800 млн. лева дълг на "Топлофикация София" и се очаква нотификация от Европейската комисия за компенсация за още 220 млн. лева заради извънредните разходи за изключително високите цени на природния газ от преди две години. Това стабилизира дружеството и дава голяма сигурност в неговите действия, коментира Иванов.

За мое удовлетворение цената на природния газ се запазва почти постоянна. Има съвсем нормална флуктуация на цената в рамките на 2 процента. Постепенно се освобождават количества природен газ, купени на висока цена. Хранилището "Чирен" сега е пълно малко над 45 процента и всеки ден намалява с 0,3-0,4 процента. Подобна е ситуацията и в другите газови хранилища в Европа. За наша радост това означава стабилни цени на природния газ, каза председателят на регулатора. Цената на синьото гориво от находището в Чирен е малко по-ниска от тази на азерския газ, каза Иван Иванов, без да посочва обаче точните цени на газа.

Надявам се, че ще се запазят стабилни цени на природния газ, това ще доведе и стабилна цена на електроенергията, защото парогазовите електроцентрали работят нормално, допълни председателят на КЕВР.

Крайното решение за цената на природния газ за следващия месец ще бъде взето от регулатора на закрито заседание от 15 часа на 1 април.