В момента властите в редица европейски страни обсъждат цели пакети мерки, които ще им позволят да предотвратят енергийната криза, която може да бъде последвана и от рецесия. Наред с другото, става дума и за промени в поведението на потребителите - мярка, чийто потенциал все още никъде не е изчерпан. Освен може би в Нидерландия.

Как се постига намалението на потреблението

От началото на тази година в Нидерландия е постигнато намаление с една трета на потреблението на газ - много повече, отколкото в съседна Германия, където спадът е с 14 процента, а в Италия - по-малко от две на сто.

Експертът по газа Рене Питерс посочва, че роля за големите икономии в Нидерландия са изиграли изключително меката зима и възобновяването на работата на въглищните електроцентрали - на тях се дължат между пет и десет процента от намалението в потреблението на газ. "Но най-голямо е влиянието на домакинствата и на промишлеността", подчертава експертът.

В Нидерландия още през април започна мащабна кампания за пестене на газ в домакинствата под девиза "zet de knop om" - изключете копчето. Призивът за намаляване на отоплението в домовете бе съпроводен от допълнителни стимули за подобряване на топлоизолацията на сградите, както и за инсталирането на икономично енергийно оборудване. Кампании като нидерландската вече са започнати и в Белгия и в Германия. Италия също планира подобна в най-близко време.

Кампаниите са важни, но не са всичко

Кампаниите са си кампании - те определено дават резултат, когато населението трябва да бъде информирано за важността от свиване на енергийното потребление. Но тези усилия са най-ефективни тогава, "когато водят до дългосрочни структурни изменения в поведението на хората", посочва Рене Питерс.

"Мисля, че ние в Европа сме твърде разглезени и не се подготвяме както трябва за евентуалния недостиг на газ", казва Бен Макуилямс от брюкселския аналитичен център Bruegel. По неговите думи, ако през лятото се направят някои жертви - като например по-малко охлаждане на помещенията - Европа би могла да се подготви в известна степен за студената зима.

"Трябва да се отнесем сериозно към ситуацията и да направим всичко възможно за намаляване на потреблението на газ, за да сме готови", обобщава той.

Материалът е публикуван в DW