През 2022 г. проектите за доставка и създаване на чиста енергия са генерирали най-малко 2,56 трилиона долара в световен мащаб. Това е записано в последния анализ Clean Energy Exposure Ratings, насочен към експозицията на компаниите и тяхното отношение за развитие на зелената енергия, изготвен от BloombergNEF (BNEF).

Това включва приходите на компанията, получени от производство на чиста енергия и от производството на ключови технологии и оборудване за чиста енергия.

Общият им еквивалент е за 2,6% от БВП, показва анализът на BNEF. От него става ясно още, че електроснабдяването и производителите и разработчиците на ВЕИ представляват две трети от общия брой от листваните на борсата дружества. Най-добрите глобални капиталови индекси пък имат по-малко от 5% експозиция на база портфейлно претеглени приходи.

Листваните електрически ютилити компании като EDF, Enel и E.ON отчетоха 1,06 трилиона долара (42% от общите) приходи от чиста енергия, следвани от производителите и разработчиците на възобновяема енергия, включително CATL, Vestas, Trina Solar, допринасящи с 628 милиарда долара (25%) в приходи от чиста енергия през 2022 г.

"В същото време производители на автомобили като Volkswagen и Toyota са сред най-печелившите в класацията, но тяхната експозиция остава ниска и така автомобилната индустрия допринася само с 370 милиарда долара към общата сума за зелените инвестиции", обяснява Майк Дейли, водещ автор на доклада.

Експозиция на чистата енергия (в %) на 20-те най-големи компании спрямо общите приходи за 2022 г.

Източник: BloombergNEF/3eNews

Анализът установява, че най-добрите глобални капиталови индекси показват много ниски експозиции към приходите от чиста енергия. Например само 3,4% от портфейлно претеглените приходи в S&P 500 имат експозиции на чиста енергия.

За световния индекс MSCI той е 3,0%. Този анализ също така показва, че експозицията на приходи от чиста енергия на най-популярните ESG борсово търгувани фондове (ETF) остава незначително.

Въпреки това по-целенасочените борсово търгувани фондове, като iShares Global Clean Energy ETF (86% експозиция, A1 рейтинг), KBSTAR Global Clean Energy ETF (72%, A1 рейтинг) или Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy ETF (68%, A1 рейтинг), постигат по-високи резултати на експозицията към чиста енергия.

3eNews