Ръстът на мощностите за производство на енергия от възобновяеми източници остави голям отпечатък върху европейските енергийни пазари през 2023 г. Процентът на търсенето на електроенергия от възобновяеми източници, нарасна, натоварването на мрежата спадна и в резултат на това въглеродните емисии от производството на енергия от изкопаеми горива, спаднаха.

Разликите между дните с най-висок и най-нисък дял на генериране от възобновяеми източници и между дните с най-високи и най-ниски въглеродни емисии са поразителни. Това посочват експертите от EnAppSys в свой анализ.

Средно 46% от производството на електроенергия в Европа е от слънчева, вятърна и водна енергия (хидроенергия) през 2023 г. Това е с около 6% повече от миналата година.

Денят с най-нисък процент производство на енергия от възобновяеми източници през 2023 г. е 23 февруари 2023 г. За този ден е регистриран най-слаб вятър и слънчева енергия, при това комбинирани с пиково търсене от около 380 GW, около една пета, от които се задоволяват от ядрени енергийни източници, около 33% от възобновяеми енергийни източници, а останалата част от изкопаеми горива. Дори и на тази дата с най-нисък процент от ВЕИ, производството на електроенергия с нулеви емисии представлява около половината от общото количество.

Данните показват, че изкопаемите горива са изтласкани и заслугата се пада на огромното производство от слънчева и вятърна енергия. Ядрената енергия от своя страна осигурява винаги постоянен базов товар.

С пиково натоварване от около 300 GW, ядрената енергетика отново заема една пета от общото производство, а на възобновяемите енергийни източници се падат 58% от общото търсене. Природният газ и съхранението, осигурявано от помпени акумулиращи станции показват, че в този случай балансирането на търсенето и предлагането изисква много повече активност.

По отношение на въглеродните емисии се вижда, че през 2023 г. емисиите от производството на електроенергия вероятно ще бъдат между 15%-18% по-ниски, отколкото през 2022 г. Тогава за пръв път също баха по-ниски, отколкото през годината на COVID - 2020 г.

Ако след това се погледнат дните с най-високи и най-ниски емисии, става ясно, че търсенето е достигнало връх на 25 януари от около 425 GW, а денят с най-ниски емисии е бил 3 юли, с процент на генериране от възобновяеми източници от 56,6% - много висок дял на ВЕИ, но благодарение на дъждовната седмица преди това.

Производството на хидроенергия от реките например, намалява повече от използването на въглища и газ, отколкото на 7 август. Разликата е, че емисиите от производството на електроенергия между тези два дни са огромни - на 25 януари с над 3,5 пъти повече въглерод е отделен от мощностите за производство на електроенергия, отколкото на 3 юли.

В дните с високи емисии и ниски възобновяеми енергийни източници профилите на производство са много по-стабилни. Това води до по-устойчиви цени през деня и по-голямо доближаване на цените в региона на свързване за "ден напред".

3eNews