Производството на електроенергия от началото на годината до 18 април е в обем от 14 548 410 MWh, което представлява ръст със 7.06 % (скок с 5.33 % отчетен преди седмица). За сравнение през същия период на 2020 г. произведената електроенергия е възлизала на 13 589 106 MWh. Това показва оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (1.01.2021 - 18.04.2021), спрямо аналогичния период на 2020 г.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период достига до обем от 12 923 918 MWh, което представлява увеличение с 1.39 % (плюс 0.50 % отчетени преди седмица). Година по-рано за същия период потреблението е било от порядъка на 12 746 473 MWh.

3e-news.net

Салдото (износ-внос) остава положително и дори се наблюдава скок. За периода от 1 януари до 18 април тази година достига до обем от 1 624 492 MWh, което е ръст с 92.79% (плюс 76.33 % отчетени преди седмица, плюс 81.88 % отчетени преди две седмици). За аналогичния период на предходната 2020 година салдото (износ-внос) е било в обем от 842 633 MWh.

Участието на базовите централи, макар и символично да нараства, като проценти не е на минус за пръв път от доста продължителен период. За сравнявания период делът на базовите централи расте до 11 595 388 MWh през 2021 година, а с спрямо същото време на 2020 г. увеличението е 0.07 % (минус 2.18 % отчетени преди седмица). През посоченото време на 2020 г. делът на базовите централи е било в обем от 11 587 102 MWh, показват още данните на ЕСО.

При възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи не се наблюдава подобряване на показателите.