Програмата за компенсации за електроенергия трябва да продължи, но и да бъде по-ефективна. С компенсациите е постигнато стабилизиране на индустрията, което от своя страна е довело до запазване на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на българските фирми, за което свидетелстват значително увеличените износ, работни заплати и приходи в бюджета.

Около тези изводи се обединиха министърът на енергетиката Росен Христов и представители на работодателски организации по време на среща в Министерството на енергетиката (МЕ).

Договорено е да се създаде работна група под ръководството на МЕ, която да разработи още по-ефективен механизъм за прилагане на програмата за компенсации, така че да има пряк ефект върху намаляване на инфлацията, постигане на енергийна ефективност и увеличение на дела на ВЕИ за собствено потребление. Във връзка с това са били обсъдени практики, които прилагат други държави от ЕС, и възможностите им за внедряване в България, както и адаптирането им към местните условия.

От пресслужбата на МЕ отбелязаха, че на срещата е била отчетена ролята на енергетиката и необходимостта да се осигури оптималното функциониране на всички генериращи мощности, за да може да се съберат средства за програмата за компенсации.

Работодателите имат ясни приоритети за развитие на индустрията и защита на интересите както на предприятията, така и на крайните потребители. "Тези приоритети изцяло се подкрепят от Министерството на енергетиката и това позволява едно плътно сътрудничество както на ръководно, така и на експертно ниво с обща цел - ефективно използване на държавните средства", подчерта министър Христов.

От своя страна представителите на работодателските организации отново подчертаха, че компенсациите не са "помощи", а връщане на надвзетото от предприятията в резултат от изкривения пазар.

Другата седмица ще се проведе първото заседание на работната експертна група, която в кратък срок ще излезе с конкретни предложения.

В срещата участваха: Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Добри Митрев - председател на УС на БСК; Васил Тодоров - главен секретар на БТПП; Любомир Левичаров - ръководител на отдел "Икономически анализи и политика", БТПП; Константин Стаменов - председател на УС на БФИЕК, КРИБ; Ивайло Найденов - изпълнителен директор на БФИЕК, КРИБ; доц. Нончо Димитров - експерт по енергийна сигурност, ССИ; Николай Кискинов - експерт по енергетика, ССИ.