Междусистемният електропровод 400 kV между подстанциите Марица Изток в България и Неа Санта в Гърция вече е поставен под напрежение и започна провеждането на 72-часови проби на електропреносната връзка. Електропроводът е с обща дължина 151 километра -122 километра на българска територия и 29 километра на гръцка територия.

За качественото и навременно изграждане на електропровода българският Електроенергиен системен оператор и гръцкият преносен оператор IPTO подписаха Меморандум за разбирателство и създадоха постоянно действащ наблюдаващ орган за координиране дейностите по реализацията на проекта на българска и гръцка територия.

Електроенергийният системен оператор започна изграждането на българския участък от 122 км в началото на 2020 година и финализира строителството през следващата - 2021 година.

Снимка: ЕСО

Завършването на изграждането на участъка от 29 км на гръцка територия от електропреносния оператор в южната ни съседка IPTO доведе до днешното поставяне под напрежение на междусистемната връзка, наречена "Перперикон".

Очаква се 400-киловолтовият електропровод да влезе в търговска експлоатация в края на лятото тази година. Междусистемният електропровод между подстанциите Марица Изток в България и Неа Санта в Гърция е част от приоритетния електроенергиен коридор "Север - Юг". Пускането му в експлоатация ще подобри междусистемната свързаност и енергийната сигурност в региона. Електропроводът 400 kV "Перперикон" ще допринесе за повишаване преносния капацитет на границата ни с Гърция и за ефективното оползотворяване на електроенергията, произведена от ВЕИ.


Информацията е предоставена от Електроенергиен Системен Оператор.