С 8,44% средно за страната се предвижда да поевтинее топлофикационната услуга от 1 юли. Това стана ясно при общественото обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на новите цени на парното и топлата вода за новия едногодишен регулаторен период, който започва от идния месец.

Най-сериозно намаление на цените на топлоподаването се очаква в Бургас - с 14,09 процента. За София намалението е записано да бъде със 7,02 на сто, в Пловдив - със 7,81 на сто. Най-малко се предвижда да поевтинеят парното и топлата вода във Велико Търново - с 2,44 процента.

Както стана известно, КЕВР засега стои зад средно поскъпване на електроенергията за бита средно с 1,39% от 1 юли. Но допуска и преразглеждане на това предложение ако започналото повишение на борсовите цени на електроенергията и на природния газ продължи.

В отговор на гражданина Ясен Цветанов, който каза, че "Топлофикация София" е взела около 199 млн. лева по-големи приходи от предвидените от КЕВР, ръководителят на работната група на регулатора Пламен Младеновски посочи, че тези пари вече са квалифицирани като надвзет приход на дружеството, предаде БТА. Затова те са извадени от премията, която столичното топлофикационно дружество ще получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период. Младеновски уточни, че в противен случай премията нямаше да е 100,99 лева/MWh, а щеше да е с 265 лева/MWh по-висока.

По време на обсъждането единствено изпълнителният директор на "Топлофикация Разград" Михаил Ковачев участва дистанционно. Той каза, че от дружеството са се запознали с проекта на решение на КЕВР, но посочи, че от регулатора не са отразили възраженията им. Затова от "Топлофикация Разград" ще внесат писмено възраженията си по проекта на решение в законоустановения 14-дневен срок.

На 11 юни се проведе открито заседание по темата, на което повечето топлофикационни дружества в страната не се съгласиха с признатите от работната група на КЕВР технологични разходи. Тогава ръководителят на работната група на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че всяка година се говори за технологични разходи, но промяна няма и не се инвестира достатъчно в развитие на мрежата. Той посочи, че между една и три години се чака за присъединяване на клиенти към мрежата.

По време на общественото обсъждане днес председателят на КЕВР Иван Иванов напомни, че срокът за подаване в писмена форма на становищата на всяко заинтересовано физическо или юридическо лице е 14 дни. Той насрочи за 30 юни закрито заседание, на което комисията ще се произнесе с решение за цените на топлинната енергия от 1 юли.

Какви са възраженията на топлофикациите

Изпълнителният директор на "Топлофикация София" Александър Александров (днес подал оставка) каза при обсъждането на 11 юни, че от дружеството са съгласни като цяло с констатациите на работната група на КЕВР. Единствената им забележка е по повод орязаните разходи по пренос и технологични загуби.

От "EVN Топлофикация" Пловдив обърнаха внимание, че не са признати разходите за балансиране, свързани с произвежданата електрическа енергия от дружеството. Оттам считат, че технологичните разходи по пренос на топлинна енергия са намалени прекомерно от КЕВР.

От "Топлофикация Плевен" като цяло нямат забележки по доклада. Те възразяват единствено по отношение на определяне на прогнозната годишна борсова цена на електрическата енергия. Според дружеството трябва да има компенсаторен механизъм, ако цената е прекалено голяма спрямо отчетната.

От "Веолия Енерджи" Варна приемат доклада. Те също отчетоха, че има разлика между прогнозната цена на енергийната борса и отчетната, което води до затруднение за дружеството.

От "Топлофикация Враца" имат възражения по отношение на разходите за пренос на топлинна енергия и необходимите приходи на дружеството.

От "Топлофикация Велико Търново" имат забележки относно признатите разходите за пренос и достъп през газоразпределителната мрежа. Подобни са забележките и на "Топлофикация Разград".

От "Топлофикация Русе" не са съгласни с определените от КЕВР разходи за горива, докато от "Топлофикация Перник" възразяват срещу намалените разходи за пренос. От "Топлофикация Сливен" имат притеснения, свързани с общото намаляване на разходите на въглищата и тези за гореща вода.

От ТЕЦ "Горна Оряховица" са съгласни с определените цени и нямат възражения. От ТЕЦ "Бобов дол" възразяват относно определената цена на пренос и определената премия за високоефективна енергия.