Отрицателни цени, висока волатилност и обрат в рамките на часове. Така най-кратко може да се опише търговията в сегмента "пазар ден напред" на някои от европейските електроенергийни борси част от EPEX SPOT с ден за доставка 5 април. Други останаха спокойни, но все пак новата седмица започва различно.

Седем дни по-рано стойностите в този сегмент на EPEX SPOT бяха коренно противоположни - с ден за доставка 31 март на електроенергийната борса в Германия цената достигна 58.72 евро за MWh, за да стигне до срив. Още тогава обаче на няколко пазара бяха регистрирани почасови отрицателни цени и очакването бе за продължаване на тази тенденция и по Великден. Определено високата отрицателна цена с ден за доставка в Германия и Белгия си е изненада.

Огромна е и разликата между отделните електроенергийни борси. С ден за доставка 5 април цените варират от 62.58 евро за MWh, постигнати на електроенергийната борса в Гърция, до 17 евро за MWh регистрирани на германската електроенергийна борса. В Страстната седмица за католическия свят, който празнува Великден, е интересна и разликата в рамките на EPEX SPOT (FR_price, CH_price, AT_price, DE-LU_price, BE_price, NL_price), където постигнатата цена във Франция с ден за доставка 5 април е 26.81 евро за MWh, в Нидерландия - 10.19 евро за MWh, в Австрия 7.39 евро за MWh, а в Германия (минус 17 евро за MWh и спад със 161.4 %) и Белгия (минус 15.35 евро за MWh, спъд със 154.3 %) - отрицателна.

Отрицателна цена е отчетена и на борсите в Чехия - минус 5.75 евро за MWh (спад със 115.3 %) и Словакия - минус 5.28 евро за MWh (спад със 114.0%) . Тези цифри никак не са радващи нито за производители, нито за потребители.

На фона на тези отрицателни цени, в другата част на Европа в сегмента "ден напред" стойностите са в пъти по-високи - в Гърция са 62.58 евро за MWh (ръст с 50.4 % спрямо предходната търговия), Италия - 53.3 евро за MWh (ръст с 32.4 %), Испания и Португалия - 44.55 евро за MWh (ръст с 60.6 %). Това е обрат, за който причините са много - от ситуацията, продиктувана от COVID-19, различните нива на локдаун в отделните страни, католическия Великден и съответно замрялото производство в тези особени дни между празнуване и болест. Търсенето на електроенергия на фона на по-високото производство от вятърни и хидроенергийни мощности и по-високите пролетни температури е слабо.

Производството на електроенергия от слънцето в началото на пролетта не е така силно, че да доведе до излишъци и все пак отражението няма как да не се отчете. По-слабо е производството на електроенергия от вятър. Всеки от различните фактори има почти равно участие за тези толкова разнородни цени на европейските електроенергийни борси. Спад се отчита и на търсенето на електроенергия.

В началото на предишната седмица цените на EPEX SPOT бяха коренно противоположни - с ден за доставка 31 март на електроенергийната борса в Германия цената достигна 58.72 евро за MWh. Още тогава обаче на няколко пазара бяха регистрирани почасови отрицателни цени и очакването бе за продължаване на тази тенденция и по Великден. Все пак високата отрицателна цена с ден за доставка в Германия и Белгия си е изненада.

Стойностите на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) на този фон в последните дни на месец март се движеха между 47.74 евро за MWh до 57.77 евро за MWh. Лекото затопляне през първите дни на април, усещането за пролет и избори и обратно на очакванията - поредното частично отваряне на полузамрели дребни бизнеси доведе до цена с ден за доставка 5 април и спад с 13.2 % - до 35.26 евро за MWh (спрямо 40.62 евро за MWh на 4 април). Цена, която е с 10 евро под тези отпреди месец и под 15 евро отпреди година.

В същото време изненадата от ниските стойности с ден за доставка 5 април може да свърши много бързо и да се премести в точно противоположната посока поради много фактори - от неочакваното застудяване до обратите на политическата сцена.

3e-news.net