Средното намаление на цените на дребно за домакинствата през април 2020 г. , като за електроенергията, така и за газа, е било най-голямото през последното десетилетие (2010-2020) за пазарите на страните от еврозоната и за последните пет години (2015-2020) за пазарите на страните от ЕС-27, сочат данните от анализ на консултантската група VaasaETTdata.

Налаганите ограничения за предотвратяване на разпространението на коронавирусната пандемия промени и потреблението на електроенергия и природен газ. Пренасочване на търсенето към бита се дължи както на увеличеното време, прекарано вкъщи (включва работата от дома), така и на съществения спад на цените на дребно на електроенергията и на газа. Обобщението е на финландската консултантска група VaasaETTdata, която за пръв път анализира първоначалното въздействие на COVID-19 върху цените на дребно на електроенергия и природния газ през първата половина от 2020 г. (H1). В доклада се отчитат големи промени в цените за страните от Еврозаната, ЕС-27, така и за всички държави в Европа.

3е-news

Всъщност средното намаление на цените на дребно за домакинствата през април 2020 г. , както за електроенергията, така и за газа, според изследването, е било и най-голямото през последното десетилетие (2010-2020) за пазарите на страните от Еврозоната и за последните пет години (2015-2020) за пазарите на страните от ЕС-27, но също така и за другите страни в Европа, които не са членки на ЕС. Освен това, в периода между април и юни 2020 г. също се наблюдават средни месечни промени в цените в посока понижение. Авторите отбелязват, че спадът на цените от 5 % през април тази година е сред най-големите месечни промени за периода от 2015 до 2020 г.

В документа се посочват и конкретните мерки, предприети от съответните държави в Европа.

Още за въздействието на COVID-19 върху цените на електроенергията и природния газ четете на 3е-news.net