В "Официален вестник" на Европейския съюз е публикувано решение за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел", която се намира в изключителната икономическа зона на България в Черно море, чрез неприсъствен конкурс. Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

Въпреки че решението на Министерски съвет за откриване на конкурсна процедура е от 25 август 2023 г., едва сега се поставя началото на неприсъствения конкурс.

Потенциалните кандидати могат да закупят конкурсни книжа до 120-ия ден от обнародване на решението в "Официален вестник" на ЕС, да подадат заявления за участие до 140-ия ден и да внесат предложения до 155-ия ден от днешната дата. Предложенията на кандидатите ще се оценяват според работните програми за проучването, средствата за опазване на околната среда и други. Разрешението ще бъде предоставено за петгодишен период, с право на две продължения до две години всяко. "Блок 1-26 Хан Тервел" е с площ малко над 4 хил. кв. км. и към момента е слабо проучен.

"Разширяването на проучванията в Черно море ще допринесе за развитието на собствения добив, който е от стратегическо значение за гарантиране сигурността на страната чрез диверсификация на енергийните източници", изтъкна служебният министър на енергетиката Владимир Малинов, цитиран от пресцентъра на ведомството. По думите му разработването на местно находище ще осигури както енергийна независимост на страната, така и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

На 23 август 2023 г. Министерският съвет откри конкурсна процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-26 Хан Тервел", разположена в изключителната икономическа зона на България в Черно море, припомня БТА. Площта е в размер на 4032 кв. км.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от пет години, с право на три удължения от по две години. Минималната задължителна работна програма предвижда прокарване на нови 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел с цел очертаване на перспективни обекти за сондиране, оценка на петролния потенциал и евентуално прокарване на един търсещ сондаж.

Предстоящия конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-26 "Хан Тервел" в Черно море бе сред основните теми на разговора на служебния министър на енергетиката Владимир Малинов с министъра на икономиката на Азербайджан Микаил Джаббаров на 8 май тази година. Министър Джаббаров информира, че наскоро Азербайджан е започнал търговски добив на природен газ от находище Абшерон в Каспийско море и страната има интерес да продължи проучванията в бъдещи подобни проекти.