Глобалните инвестиции в чиста енергия и по-мащабният преход към енергия с ниски въглеродни емисии достигнаха нов рекорд през 2023 г. Те са достигайки 1,77 трилиона щатски долара, което е ръст от 17%, а Китай продължава да е начело в класацията. Това е записано в нов доклад на енергийните анализатори от BloombergNEF (BNEF), публикуван тази седмица. Energy Transition Investment Trends 2024, установи, че инвестициите във възобновяема енергия, електрически превозни средства, водород и улавяне на въглерод са отбелязали солиден ръст през 2023 г.

Електрифицираният транспорт беше основният двигател на увеличените инвестиции през 2023 г., изпреварвайки възобновяемата енергия, която до момента бе основната движеща сила по отношение на разходите през 2023 г. При електромобилноста са вложени 634 милиарда долара, което е с 36% ръст на годишна база.

Растежът на инвестициите в енергия от възобновяеми източници е по-скромен - само 8%, достигайки 623 милиарда долара. Междувременно растежът на нововъзникващите нисковъглеродни технологии също се увеличава като тук анализаторите визират зеления водород, улавяне и съхранение на въглерод и съхранение на енергия. Именни инвестиции в съхранение на енергия са се покачили с огромните 76% до 36 милиарда щатски долара.

Инвестициите в глобалната верига за доставка на чиста енергия също достигнаха нов рекорд, покачвайки се до 135 милиарда щатски долара, за да обхванат всичко - от фабрики за оборудване до производство на метали за батерии.

Регионално и за четвърта поредна година и трите основни региона (Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Европа, Близкият изток и Африка (EMEA)) поставиха нови рекорди за инвестиции в енергиен преход.

Регионът на EMEA беше най-бързо развиващият се регион през 2023 г., като инвестициите се увеличиха с 38% до 542 милиарда щатски долара. Обратно, инвестициите в Азиатско-тихоокеанския регион са нараснали само със 7%, но въпреки това отново са най-голямата обща сума от колосалните 840 милиарда щатски долара. Това представлява 47% от глобалната сума на вложенията.

При азиатско-тихоокеанският регион без изненада отново водещ е Китай, който остава най-големият пазар за вложения в енергиен преход, въпреки че отчете само скромен растеж през 2023 г.

През 2023 г. Китай инвестира 686 милиарда щатски долара, 38% от общата сума в световен мащаб, докато Съединените щати, вторият по големина инвеститор в прехода към чиста енергия, инвестират общо 303 милиарда щатски долара, до голяма степен благодарение на Закона въздействие върху намаляването на инфлацията, който беше приет през 2022 г.

Трета в списъка беше Германия, доста назад със само 95,4 милиарда щатски долара, като Обединеното кралство и Франция попълниха топ 5. Ако се преброят заедно обаче, Европейският съюз би победил САЩ, инвестирайки общо 341 милиарда щатски долара. Страните от ЕС 27 са вложили 341 млрд. щатски долара в зеления енергиен преход.

"Миналата година донесе нови рекорди за глобални инвестиции в възобновяема енергия", каза Мередит Анекс, ръководител на отдела за чиста енергия на BNEF и съавтор на доклада.

"Силният растеж в САЩ и Европа допринесе за глобалния възход, въпреки че Китай, най-големият пазар на възобновяеми източници в света, се срина, записвайки спад от 11%. Въпреки годината на големи предизвикателства, рекордно количество офшорни вятърни мощности също достигнаха до окончателно финансово решение."

3e-news.net

"Нашият доклад показва колко бързо се разраства възможността за чиста енергия и въпреки това колко далеч сме все още", заключи Алберт Чеунг, заместник главен изпълнителен директор на BNEF.

"Инвестиционните разходи за енергиен преход са нараснали със 17% миналата година, но трябва да нараснат с повече от 170%, ако искаме да стигнем до нетна нула през следващите години. Само решителни действия от страна на политиците могат да отключат този вид стъпка на промяна в инерцията", смятат авторите на доклада.

Според доклада инвестициите в енергиен преход ще трябва да възлизат средно на 4,8 трилиона долара годишно от 2024 г. до 2030 г., за да се приведат в съответствие със сценария Net Zero на BNEF, съобразена с Парижкото споразумение траектория от New Energy Outlook за 2022 г. Това е почти три пъти повече от общата инвестиция, наблюдавана през 2023 г.

"Инвестиционните разходи за енергиен преход са нараснали със 17% миналата година, но трябва да нараснат с повече от 170%, ако искаме да стигнем до нетна нула през следващите години. Само решителни действия от страна на политиците могат да отключат този вид стъпка на промяна в инерцията", обяснява още Чунг.

По отношение на веригите за доставки и вложенията в батерии BNEF предвижда инвестициите да нараснат до 259 милиарда долара до 2025 г. въз основа на текущо обявените планове. През следващите две години само вятърният сектор трябва да увеличи инвестициите си във веригата на доставки, за да поеме по траектория на нетната нула; останалите сектори към момента инвестират с достатъчни темпове.

Освен проследяване на финансирането за разгръщане на чиста енергия и инвестиции във веригата за доставка на чиста енергия, докладът Инвестиционни тенденции в енергийния преход за 2024 г. също проследява два други вида финансиране:

Набиране на собствен капитал в областта на климатичните технологии: Капитал, набран от компании, фокусирани върху климата и енергийния преход (84 милиарда долара през 2023 г.):

  • Тази цифра е спаднала през последните две години, тъй като нарастващите лихвени проценти затрудняват компаниите да набират капитал. Компаниите са събрали 168 милиарда долара през 2021 г. и 127 милиарда долара през 2022 г.
  • Фокусираните върху чистата енергия компании са набрали повече собствен капитал от всеки друг сектор през 2023 г., равняващ се на 49 милиарда долара.
  • Компаниите в сектора на чистия транспорт отбелязаха най-рязък спад на финансирането от 47 милиарда долара, събрани през 2022 г., до едва 18 милиарда долара през 2023 г. Транспортът остава вторият по големина сектор на финансиране, следван от промишлеността, сградите, селското стопанство и сектор "Климат и въглерод".

Емитиране на дълг за енергиен преход: Дълг, емитиран от компании и правителства за финансиране на енергийния преход ($824 милиарда през 2023 г.):

  • Тази цифра се повиши с 4% през 2023 г. след спад от 10% през 2022 г. Стабилизирането или спадането на лихвените проценти на различни пазари помогна на компаниите и правителствата да наберат дълг за целите на енергийния преход и тези тенденции отразяват по-широкия пазар.
  • Комуналните услуги са отговорни за емитирането на най-много за дълг за енергийния преход (328 милиарда долара), следвани от финансовите институции (176 милиарда долара) и правителствата (141 милиарда долара).
  • Емитирането на дълг на петролни и газови компании за енергиен преход спадна до 8,3 милиарда долара, което е спад от 17,5 милиарда долара през 2022 г.