Представители на Франция, Япония и Чехия представиха на специализиран форум в София най-новите решения в развитието на ядрената енергетика. 

Във Франция се съчетават ядрената енергетика с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това каза Антоан Гуелфи, директор експортни услуги на "Електрисите дьо Франс" (Électricité de France S.A, EDF), Международни нови ядрени проекти, по време на втория ден на Третата международна ядрена конференция, която се провежда в София, предаде БТА.

Гуелфи отбеляза, че ядрената енергетика покрива 90 процента от производството на електроенергия, което е свързано с нисковъглеродни емисии. По думите му това показва колко е важно участието на ядрената енергетика в енергийния микс. Заедно с атомната енергия и възобновяемите енергийни източници, Франция може да постигне целите за декарбонизация, каза Антоан Гуелфи. Във Франция има силно навлизане на ВЕИ източниците, добави той.

EDF има много амбициозна програма, която предполага да се изградят поне 6 реактора, които да бъдат от европейския модел на лека вода във вариант "И Пи Ар 2" (IPR2), така че те да могат да бъдат включени във веригата на доставки на електроенергия. "В края на тази година вече започваме да действаме", коментира Антоан Гуелфи.

От една страна електрическата компания има намерение да създава големи реактори, които ще бъдат сред водещите в енергийния сектор, защото ще доставят повече базова електроенергия, допълни Гуелфи. Той обаче отчете, че френската компания обръща внимание и на реактори със среден размер от типа "И Пи Ар 1200", докато големите са 1650 мегавата. Компанията няма да пропусне и развитието на малките модулни реактори, които са 340 мегавата.

"Това са предлаганите от нас решения, като малките модулни реактори ще бъдат насочени към нисковъглеродно използване - ще създават водород, топлина за отоплителните централи, както и ще са за обезсоляване на вода", заяви Антоан Гуелфи.

В Япония бяха рестартирани 12 реактора с решение на правителството, каза на същия форум Акио Тоба, представител на Центъра за международно сътрудничество на Японския форум за ядрена индустрия. По думите му в момента се преразглеждат съответствията на изискванията за сигурност на 5 реактора.

Акио Тоба посочи, че японското правителство през 2021 г. е приело Шестия стратегически план, в който се поставя особен акцент върху аспектите за поддържане на екологичната устойчивост при реализиране на доставките на енергия. Тъй като ядрената енергия се смята като важен източник на базова енергия, в енергийния микс на Япония тя е представена с дял от 20 процента, като целта е до 2030 година този дял да достигне 22 на сто.

В Япония се работи по прилагане на решение за ядрена енергия в унисон с целите за зелена трансформация, като този процес се ръководи лично от министър-председателя. Целта е страната да постигне въглеродна неутралност до 2050 г., изтъкна Тоба.

Пътната карта на японското правителство за развитие на иновативни реактори показва 5 вида високотехнологични реактори. Има иновативен реактор с лека вода, малък реактор с лека вода, бърз реактор, високотемпературен реактор с газово охлаждане, както и лек реактор за ядрен синтез, обясни той.

В момента в Япония има 27 работещи реактора. В ядрения сектор работят 80 000 служители, посочи Акио Тоба.

Чехия в момента преживява "ядрен ренесанс", каза Йозеф Мисак от Института за ядрени изследвания на Чешката република. Той обясни, че тъй като страната му не е строила нови ядрени мощности, в момента се правят нови разработки в сектора.

Чехия има планове да построи нови ядрени реактори, в това число и малки модулни реактори, които да бъдат разгърнати. В момента в страната има три работещи ядрени централи. Те се подготвят да бъдат модернизирани и да им се повиши мощността, добави Йозеф Мисак. В Чехия има две хранилища за отработено гориво, две за свежо ядрено гориво, както и едно хранилище за високорадиоактивни отпадъци. Има и научен център. Центровете за обучение са от голямо значение, посочи той.

Чехия постепенно се стреми да намали работата на централите на изкопаеми горива, допълни Мисак. Засега най-голямата част от производството на електричество е от въглища. Правителството се стреми да премине от въглища към други видове енергия. В момента се подбира коя от ядрените мощности да подкрепи производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Целта е да се комбинира ядрената енергетика с ВЕИ енергията.