Инвестициите в изкопаеми горива няма да бъдат подкрепяни от Фонда за възстановяване на ЕС, което означава, че на пари от Брюксел не могат да разчитат компаниите в България, които добиват въглища. Комисията по околна среда в Европейския парламент гласува да бъдат изключени изкопаемите горива от Фонда, който е в размер на 750 милиарда евро. На практика засегнати ще бъдат всички фосилни горива (въглища, петрол и метан).

Предложената резолюция беше приета с 65 гласа "за", 15 "против" и 3 "въздържали се". Предстои гласуване в още две комисии в началото на ноември - по бюджет и икономика, а окончателното гласуване в пленарна зала до средата на ноември.

Основният автор на резолюцията е Паскал Канфин, френски центристки депутат, който председателства комисията по околна среда. В Twitter, той приветства гласуването, като заяви, че "то проправя пътя за истинско зелено възстановяване" от коронавирусната криза. "Ще се боря тази позиция да има мнозинство в пленарната зала на Европейския парламент. Не може да има финансиране за изкопаеми горива, тъй като инвестираме за бъдещето, а не за миналото", категоричен бе Канфин.

Припомняме, че през юли лидерите на ЕС се споразумяха за фонд за възстановяване от 750 милиарда евро, чиято цел е да помогне на икономиката на ЕС да се изправи на крака след затварянето на икономиките в ЕС по време на пандемията COVID-19. Европейският парламент и държавите-членки на ЕС започнаха процес на гласуване, за да дадат съгласието си за фонда и да се споразумеят за правилата как ще се изразходват средствата.


 Всичко за решенията на Брюксел за инвестициите в добив на въглища, петрол и природен газ - четете в 3e-news.net