Европейската комисия предложи преразглеждане на директивата за енергийна ефективност през 2021 г., за да се насърчат целите за енергийни спестявания, включително намаляване на първичното и крайното потребление на енергия до 2030 г. Енергийната криза само увеличи необходимостта от пестене на енергия и през май 2022 г. Европейската комисия актуализира предложената цел за цялостни енергийни спестявания съгласно закона.

"Директивата за енергийна ефективност е важен инструмент за постигане както на нашите цели за климата, така и за енергийната сигурност, още повече в настоящата ситуация", обясни пред Euractiv Никола Данти, италиански евродепутат центрист, който е водещ преговарящ за Европейския парламент.

"Подобряването на ефективността на сградите на публичните органи, производствените процеси, централното отопление и охлаждане, както и центровете за данни е от основно значение, ако искаме да гарантираме, че икономическият растеж върви заедно със Зелената сделка", добави той.

Най-чувствителните теми, включително общата цел за спестяване на енергия, все още предстои да бъдат разгледани. През май Европейската комисия предложи повишаване на целта на ЕС за енергийна ефективност до 13% до 2030 г. спрямо цифрата от 9%, която първоначално беше представена през юли 2021 г. Изпълнителният орган на ЕС каза, че този ход е станал необходим, за да се ускори премахването на употребата от руските изкопаеми горива след решението на Москва да започне война в Украйна.

Европейският парламент обаче иска много по-амбициозна цел от 14,5%. Друга цел, която предстои да бъде решена, е задължението за годишно спестяване на енергия за страните от ЕС, което ще гарантира, че потреблението на нефт, газ и електричество действително ще бъде намалено.

3eNews