Как ще изглеждат градовете на бъдещето? Интелигентни екосистеми, които анализират, прогнозират и планират вместо нас. Познават навиците на своите обитатели и им откликват по най-добрия начин, осигурявайки баланс между комфорт и ефективност. Градът на бъдещето e хармонично съчетание от авангардни иновации, високо качество на живот и устойчиви практики с поглед към околната среда и управлението на природните ресурси. Вероятно всеки от нас вече прехвърля в съзнанието си футуристичните сцени от холивудски продукции.

Всъщност технологичните решения, базирани на интернет на нещата, изкуствен интелект, анализ на данни, автоматизация и свързаност днес се развиват със скорост, която прави това футуристично бъдеще все по-осезаемо и реално. Регулациите на наднационално ниво задават още по-сериозна динамика и потвърждават дългосрочния ангажимент на правителства и бизнеси в тази посока. Целта е дефинирана - постигане на по-добро качество на живот с по-умно използване на ресурсите.

Регулациите за по-зелено бъдеще

До 2030 г. в Европа трябва да бъде постигнато намаление от 55% на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г.; подобрение с над 32.5% на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници за най-малко 32% от консумираната енергия. Това са целите, които Европейската комисия поставя със Зелената сделка. Освен това от 2026 г. автомобилният транспорт ще бъде обхванат от допълнителни мерки, стимулиращи използването на по-чисти горива и чисти технологии. По-дългосрочната цел е до 2050 г. ЕС да се превърне в климатично неутрална икономика, като същевременно работи за постигане на нулево замърсяване.

В областта на сградната инфраструктура това на първо място означава енергийна ефективност и декарбонизация. Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, изразходвайки 40% от крайната енергия. В същото време около 75% от сградния фонд в експлоатация към момента е енергийно неефективен. Това поставя както сериозни предизвикателства и задачи пред институциите и бизнеса, така и полага благодатно поле за развитие на иновации и технологии именно в тази насока.

Ето защо в отговор на съвременните предизвикателства Legrand Group разработва универсални системи за енергиен мениджмънт, като така предлага решение за намаляване на разходите и осигуряване на непрекъснатост на експлоатацията на сградите и оптимизиране на потреблението на енергия. Без компромис с комфорта и сигурността.

Подобни решения вече се превръщат в стандарт при проектирането на модерни нови жилищни и бизнес сгради, но също така активно намират приложение в обекти от съществуващия сграден фонд. Legrand е глобален специалист в електрическата и цифрова инфраструктура, предлагащ продукти и решения с висока добавена стойност за търговски, жилищни и промишлени сгради. Използвайки богатия си технологичен опит, Legrand насочва усилията си към стимулиране на дигитализацията на сградите и оттам намалява въглеродния отпечатък. Амбицията на компанията е активно да допринася за развитието на нисковъглеродно общество.

Поставените цели до 2030 г са за намаляване на въглеродните емисии с 50% спрямо 2019 г. (за собствени предприятия и производствени обекти) и намаляване с 15% на емисиите, произведени от закупени стоки и услуги, транспорт, дистрибуция и обработка на продуктите в края на жизнения им цикъл. Legrand се стреми да постигне въглеродна неутралност по цялата верига до 2050 г. За да допринесе за по-устойчиво бъдеще за всички, компанията се ангажира до 2030 г. близо 80% от продажбите да са с екологично отговорни решения. А чрез своето портфолио планира да допринесе за развитието на умни, безопасни и енергийно ефективни сгради, които отговарят на променящите се нужди на обитателите и обществото като цяло.

Снимка: iStock by Getty Images

Експертите на компанията посочват, че умните сградни системи и устройства за мониторинг, контрол и анализ на потреблението могат да предоставят до 40% намаление на използваната електрическа енергия, както и да намалят разходите за отопление и охлаждане с над 7% годишно. Подобен мониторинг позволява в реално време, чрез създаване на графици и сценарии, да се откриват и управляват промени в условия като заетост на помещенията и навици на потребление, нива на осветление и отопление, качество на въздуха. Това допринася за енергийната ефективност на сградите и дава възможност за идентифициране на потенциални проблеми, по-добро обслужване на сградните инсталации и намалява разходите по поддръжка и ремонт.

Енергийната ефективност като част от корпоративната стратегия на Legrand за устойчиво развитие означава по-ниски разходи за бизнеса и домакинствата, намалено въздействие върху околната среда и ограничаване на нуждата от изкопаеми горива и други невъзобновяеми енергийни източници. Това означава смекчаване на изменението на климата, ограничаване на зависимостта от енергийни ресурси и повишаване на енергийната сигурност.

Електромобилността като част от управлението на енергийната ефективност

Друг важен акцент от директивата, насочена към енергийната ефективност и декарбонизацията, е насърчаването на електромобилността. Над 5 млн. са електрическите и хибридните превозни средства, регистрирани в ЕС към 2022 г. по данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители. Продажбите на електромобили достигат около 12% от общия пазар в Съюза.

Електрическите автомобили представляват значителна стъпка към по-устойчива и екологична транспортна система и пазарът се очаква да продължи стремително да расте, най-вече с активното развитие на зарядната инфраструктура. За да насърчат допълнително пазара в решението си за преход към електрически автомобили, по-голяма част от 27-те държави от ЕС прилагат различни стимули и преференции за закупуването и използването на електрически превозни средства, включително данъчни облекчения или преки субсидии, улеснен режим на паркиране и достъп до централни градски зони, помощ за изграждане на домашни зарядни станции и пр.

Макар да осъзнават ясно дългосрочните ползи от този избор, потребителите продължават да имат известни колебания, свързани основно с преките предизвикателства, които срещат. Безпокойството относно пробега на автомобила, времето за зареждане и най-вече - липсата на достатъчно развита инфраструктура за зареждане в градски и извънградски условия.

Снимка: iStock by Getty Images

Всяка сграда - със станции за зареждане

В отговор на тези предизвикателства европейският регламент въвежда изискване за изграждане на минимум един пункт за зареждане на електромобили на всеки 3 паркоместа в нежилищни сгради и предварително окабеляване на всяко място за паркиране в жилищните обекти. Това изискване, обхващащо всички сгради с над 10 места за паркиране, на практика рязко ще промени градския пейзаж и свободното придвижване с електрически автомобили.

Прогнозите, представени от експертите на ЕК, сочат, че около 60% от всички случаи на зареждане ще се извършват в частни сгради, а останалите 40% на публично достъпни зарядни станции. Това обуславя динамичното развитие на иновациите в предлаганите на пазара зарядни станции.

Като част от своя ангажимент за енергийно-ефективно устойчиво развитие и предоставяне на модерна електрическа и цифрова сградна инфраструктура Legrand успешно развива портфолио зарядни станции както за търговски, така и за жилищни сгради.

Източник: Legrand

Зарядните станции на Legrand предлагат лесно, удобно и безопасно зареждане на всички видове електрически и plug-in хибридни превозни средства. Компанията има собствена серия GreenUp, идеални решения за самостоятелно зареждане предимно в жилищния сектор. А през 2021 г. придобива и водещия холандски производител Ecotap, с което осигурява на пазара пълно покритие от възможности.

Две са основните насоки в развитието на продуктовото портфолио от зарядни системи:

  • EV зарядни станции за жилищна употреба: Основната функция на този тип зарядни устройства е да са удобни, лесни за употреба и безопасни. Станциите на Legrand от сериите Green Up и Ecotap дават приоритет на интуитивния интерфейс, лекотата на зареждане и възможността за пълен контрол над сесиите. Зарядните системи се предлагат за монтаж на под или на стена, за зареждане на един или два автомобила едновременно, с възможности за идентификация на ползвателя и интелигентна свързаност за отдалечен контрол. Решенията осигуряват различни нива на зареждане, за да посрещнат разнообразните нужди на потребителите. Зареждането от Mode 1 осигурява стандартен домашен контакт, докато Mode 4 предлага по-бързо зареждане с помощта на електрически връзки с по-високо напрежение.
  • Инфраструктура за зареждане в търговски и обществени пространства: Тези решения са предназначени да предоставят достъпни и надеждни опции за зареждане за собствениците на електрически превозни средства, като същевременно подкрепят целите за устойчивост на бизнеса. С единен контрол панел за дистанционен мониторинг и управление на устройствата и възможности за интегриране на система за таксуване тези устройства стават подходящи както за бизнес сгради, обслужващи нуждите на служители и работници, така и за обекти с обществено предназначение като молове, паркинги, бензиностанции и други, които желаят да добавят още една услуга за своите клиенти. Зарядните станции на Legrand се отличават с вандалоустойчиви характеристики и могат да бъдат инсталирани както в закрити, така и на открити пространства. С Ecotap Legrand предлага на потребителите си пълна гама от AC (променливотокови) и DC (постояннотокови) plug&play свързани зарядни станции, както и платформа за управление, контрол, мониторинг и разплащане. Вградените функционалности и свързаност (вграден GSM модул и sim карта с международен роуминг) на зарядните станции Ecotap позволяват дистанционното им препрограмиране чрез облачна услуга за работа в различни режими (домашно зареждане, публична зарядна инраструктура, офиси, хотели и др.), без да е необходимо да се правят каквито и да било хардуерни промени по тях.

Източник: Legrand

Свидетели сме на трансформираща промяна в автомобилния пейзаж, която тепърва предстои да се разгърне. Зарядната инфраструктура в градската и извънградската среда се явява гръбнакът, който ще определи скоростта на прехода, но това не може да е изолирано явление. С развитието на технологиите станциите за зареждане се модернизират далеч отвъд обикновения контакт - стават част от общата концепция за модерното градско пространство. Те, както останалите сградни инсталации, целят да постигнат по-добро потребителско изживяване, многофункционалност, по-висок контрол на достъп и употреба, по-голяма сигурност и безопасност.


 Материалът е написан със съдействието на Legrand.