В периода 2023-2032 г. няма обявени планове за въвеждане в експлоатация на нови АЕЦ според информацията на ЕСО ЕАД. Планирани за изграждане са общо, 12,135 MW на ВЕИ, от които 11,677 MW ФтЕЦ, които ще задоволяват 30 % от вътрешното потребление на електроенергия. Очаква се също така въвеждане в експлоатация на общо 1,317 МW нови мощности от ТЕЦ и ВЕКП. Това сочи поредният Доклад на Булатом за динамиката на изменение на основните показатели за основните характеристики на електроенергийния сектор

За трета поредна година Сдружение "Български Атомен Форум" - Булатом публикува на сайта си "Доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на БУЛАТОМ за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2022 г.". Докладът е изготвен по поръчка на сдружението от фирма "СЕЛМЕДА" ООД, с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор в България през последните години, представени в редакция 2023 г. на База Данни Електроенергийна Система (БД-ЕС).

База данни БД-ЕС е специализиран информационен инструмент разработен през 2021 г, който позволява за първи път от десетилетия насам, на едно място да бъдат събрани и обобщени публично достъпни данни на всички учреждения, организации и фирми, занимаващи се с електропроизводство и пренос на електроенергия в България.

В раздели 2 и 3 на доклада е направена оценка и представяне на динамиката на изменение на основните показатели и резултати от работата на електроенергийния сектор в България от основен интерес за дейността и целите на БУЛАТОМ при отчитане на тяхното изменение, представено в редакция 2023 на БД-ЕС.

Представени са и конкретни заключения за изменението в основните наблюдавани тенденции, които характеризират развитието на електроенергийния сектор в средно срочен план.

Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум е основната неправителствена организация изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България е най-голямото професионално сдружение, осигуряващо експертна помощ по всички въпроси в областта на ядрената енергетика в България.

Основните цели на сдружението са да представя на обществеността обективно мнение по въпросите, свързани с ядрената енергия. Във връзка с това БУЛАТОМ изпрати за информация Доклада на Президента на Р. България, на Председателя и зам. - председателите на Парламентарната комисия по енергетика в 49-о Народно събрание, на Министерството на енергетиката, на Български енергиен холдинг и на Националната Електрическа компания.

Предоставяйки доклада, (публикуван е и на сайта на организацията) на цялата българска общественост, БУЛАТОМ се надява да допринесе за по-голяма яснота за посоката, в която трябва да се развива енергийната стратегия на Р. България и основното мястото на ядрената енергетика в нея.

Купи билет