Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, откри официално соларен парк за производство на електрическа енергия за собствени нужди. Той е на територията на Обогатителния комплекс в село Мирково и е с капацитет от близо 1 MW инсталирана пикова мощност. Очакваното годишно производство на електроенергия е 1200 MWh. Проектът е финансиран изцяло от компанията. Реализацията му е част от дългосрочната стратегия на Елаците-Мед АД за производство на зелена енергия и намаляване на отпечатъка на дружеството върху околната среда.

"Във фотоволтаичния парк са използвани 1968 високоефективни фотоволтаични модула с мощност от 505 W като произведената електроенергия, посредством бетонна комплексна трансформаторна подстанция (БКТП), се преобразува и захранваме частично наше производство", каза проектният мениджър и главен енергетик инж. Николай Ралчев на откриването на фотоволтаичната централа.

Това е пилотен проект, реализиран от Елаците-Мед, но дружеството използва слънчева енергия от години. "Първият соларен панел използвахме за зареждане на мобилни телефони преди повече от 15 г. Следващата стъпка бе използването на соларни панели за оборудването, което следи стабилитета на рудник "Елаците", което работи и сега, а днес правим и третата стъпка - соларен парк с мощност 1 MW, каза инж. Драгомир Драганов - изпълнителен директор на Елаците-Мед АД и допълни - "Дългосрочната стратегия е изцяло свързана с разширяване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието. За целта ние подготвяме следващи по-големи проекти. Ръководството на Елаците-Мед и Геотехмин са отворени към използването на все повече зелена енергия и енергийна независимост."

Снимка: Елаците-Мед

На официалното откриване присъстваха д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин и председател на СД на Геотрейдинг, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, Константин Делисивков, управител на "Енергео" - дружеството, упражнило инвеститорски контрол по проекта, Димитър Димитров от фирмата изпълнител "Пи Ви Консулт", както и ръководители и служителите от Елаците-Мед и Геотехмин.


Материалът е предоставен от Геотехмин.