Допълнителните европейски инвестиции в чиста енергия осигуряват най-добрия път за гарантиране на пълна сигурност на доставките за поетапно спиране на руския газ, показва последният доклад на анализаторската компания Artelys.

Докладът разглежда два сценария, свързани с доставките на втечнен газ през LNG терминали и използването на енергийна ефективност и възобновяема енергия за прекратяване на руската зависимост. И двата сценария донякъде разчитат на доставката на втечнен природен газ като част от решението за поетапно спиране на руския газ.

Въпреки това обемите на доставките на втечнен природен газ са два пъти по-високи при решенията за газ в сравнение с решенията за чиста енергия, което води до значителнa зависимост от глобалните пазари на LNG и променливост на цените.

Когато е изложена на увеличение на цените на газ с 50%, европейската енергийна система е изправена пред повишаване на разходите за доставка с 30 милиарда евро при решенията за втечнен газ, а при решенията за чиста енергия с 15 милиарда евро. Средната европейска цена за доставка на втечнен газ се увеличава с 25% при газовите решения (съответно 16% при решенията за чиста енергия), сочи докладът на Artelys. 

Анализът оценява пълното преустановяване на доставките на руски газ до 2025 г. (заложен в плана REPowerEU) в рамките на политиката на Европейския съюз "Fit for 55". Той дава представа какви допълнителни инвестиции ще трябва да бъдат направени през следващите три години, за да се гарантира сигурността на доставките в Европа, както за газ, така и за електроенергия.

Доставките на LNG се разглежда като жизнеспособна алтернатива на вноса на природен газ от Русия. Освен увеличаването на степента на използване на съществуващите LNG терминали, идеята за изграждане на допълнителни мощности за регазификация в Европа набира скорост.

САЩ и ЕС обявиха създаването на работна група за намаляване на зависимостта на Европа от руския газ. В резултат на това САЩ ще увеличат обема на износа на втечнен природен газ за ЕС (+15 млрд. куб. м. през 2022 г., +50 млрд. м3/година до 2030 г.), а ЕС ще работи за ускоряване на регулаторните процедури за одобрение на инфраструктура за внос на втечнен природен газ. 

А няколко държави-членки обявиха амбицията си да инвестират в нови терминали за втечнен природен газ и тръбопроводи като начин да гарантират сигурността си на доставките на газ в случай на пълно прекратяване на руския газ.

По-специално страни като Германия, Франция, Италия, Гърция, Полша, Естония и Холандия са изложили планове за инвестиране в плаващи и стационарни мощности за внос на втечнен природен газ. Предложените и възобновени проекти от началото на кризата ще имат общ капацитет от най-малко 70-80 милиарда кубически сантиметра внос на LNG годишно, включително поне шест нови плаващи LNG терминали FSRU (Global Energy Monitor, 2022).

3e-news.net