Плановете на ръководството на ТЕЦ Бобов Дол е даде нов живот на централата до няколко години. Инж. Любомир Спасов разкрива каква ще бъде трансформацията й.

- Инж. Спасов, от няколко години ръководите една от най-големите и важни централи за българската енергийна сигурност. Ще бъде ли ТЕЦ Бобов Дол още дълго част от българската енергетика и ще направите ли всичко възможно да удължите експлоатационния живот на дружеството или постепенно плановете за ликвидиране на въглищния сектор ще Ви принудят да затворите?

- Екипът на ТЕЦ Бобов Дол се ангажирал с енергийния преход много сериозно. Имаме няколко големи проекта, с чиято реализация до няколко години напълно ще преустановим използването на въглища като гориво, и в тази връзка, за да отговаря на Вашия въпрос, ще кажа, че планираме да дадем нов живот на ТЕЦ Бобов Дол.

- С какви горива планирате да замените въглищата?

- В краткосрочен период ще заместим частично въглищата с природен газ. Планираме производство на изцяло зелена енергия от слънце, а на следващ етап и производство на зелен водород.

- Според европейски експерти възобновяемите източници на енергия са бъдещето и се възлагат големи надежди на по-мащабното им въвеждане. Но след като планирате по-скорошно преминаване към природен газ, не Ви ли притесняват високите цени и спрените доставки от Русия?

- Бих искал само да кажа, че съм съгласен, че бъдещето е във възобновяемите източници, но на този етап не можем да се откажем от и източниците, които осигуряват сигурно производство и предвидимост, каквито са топлофикациите на природен газ и биомаса, също и АЕЦ.

Не мога да кажа, че не ме притесняват, но когато говорим за по-ускорено премахване на въглищата, природният газ е най-удачната и удобна алтернатива. При влагане в производството на енергия природният газ отделя на половина по-малко вредни емисии в сравнение с въглищата.

Надявам се, че пускането на газовия конектор с Гърция, строителството на терминали за регазификация на втечнен газ и други подобни нови проекти, които страни от ЕС завършват, до голяма степен ще улеснят преговорите за доставки на природен газ от трети страни, което ще доведе и до спиране на възхода на цените.

Все пак повечето европейски държави вече запълниха газовите си хранилища и противно на обичайното в началото на зимата, през следващите месеци би трябвало да има задържане или намаление на цените на природния газ поради очакваното намаление на търсенето.

- Разкажете ни за проекта за преминаване към производство на енергия от природен газ.

- Според одобрената инвестиционна програма в ТЕЦ Бобов Дол ще бъде изградена модерна инсталация с комбиниран парогазов цикъл от 180 МВ електрическа енергия и парна турбина.

Но за да се реализира този проект, ТЕЦ Бобов Дол трябва да бъде присъединен към националната газопреносна мрежа, което ще позволи да получаваме природен газ.

- А проектът за производство на енергия от слънце?

- Строим огромен по размери фотоволтаичен парк. Той ще бъде конструиран върху бивш сгуроотвал, който е претърпял рекултивация. Към него сме присъединили и допълнителни имоти, за да разширим площта му. Фотоволтаичният парк трябва да бъде завършен до няколко месеца.

Планираме и инсталиране на електролизери за производство на водород от енергията, генерирана от фотоволтаичния парк.

- Вече споменахте, че не може да се разчита само на възобновяеми източници на енергия. Имате ли план как да съхранявате произведената зелена енергия?

- Разбира се. Осигуряването на възможност за съхранение на произведената енергия е изключително важно.

Предвидили сме инвестиция в батерии за съхранение на енергията, произведена от фотоволтаичния парк, но все още е твърде рано да говоря по-подробно за този проект. Нека работим стъпка по стъпка.