Върховният административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург за тълкуване на разпоредби на две директиви на ЕС, които се отнасят до замърсяването на въздуха и околната среда.

Делото е образувано пред ВАС по касационни жалби на Сдружение "За Земята - достъп до правосъдие" и "The Green Tank - гражданско сдружение с нестопанска цел" - Република Гърция за издадената от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) дерогация (искане на изключение) на замърсяването на нормите във въздуха за серен диоксид, азотни оксиди и прах, описани в комплексното разрешително на централата, издадено през август 2020 година, съобщиха от ВАС.

Казусът е от миналата седмица, когато Министерството на околната среда и водите обяви, че има редица забавени комплексни разрешителни на бизнеса. Но в малкото издадени е на ТЕЦ "Марица-Изток 2", в което е включена дерогация за прилагането на екологичните норми, това решение обжалват и екологичните организации.

Нормите за серен диоксид са дефинирани в законодателството като емисионни норми, например 320 mg/Nm3 за инсталации с вече съществуващи сероочистки и изгарящи местно гориво (например лигнитни въглища). Това само по себе си е изключение от правилата, защото технологиите позволяват емисионни норми от 130 mg/Nm3 за нови сероочистващи инсталации, коментираха за 3еNews от Грийнпийс-България. ИАОС е дала дерогации на трите централи в Маришкия басейн като не е дефинирала изискване за емисионна норма, а за процентна степен на очистване на серните диоксиди. Степента е 97,5% или 97% за различните сероочистки на различните централи. Не е ясно на каква точно емисионна норма отговаря тази степен.

В документите на ТЕЦ "Марица-изток 2", с които се искат дерогации, има изчисления, че тази степен от 97% десулфуризация може да се равнява на до 570 mg/Nm3. Това означава, че трите централи в Маришкия басейн могат да емитират повече от 5 пъти повече емисии от най-новите емисионни норми за серен диоксид, допълниха от екологичната организация.

На въпрос на 3eNews миналата седмица дали Изпълнителната агенция ще преразгледа решението си за включване на дерогация в комплексното разрешително на ТЕЦ-вете в Маришкия басейн, съветникът на министъра на околната среда по въпросите на ИАОС Ваня Григорова коментира, че няма как да се променя каквото и да било решение докато съдът не се произнесе.

ВАС посочва, че конкретният повод е делото, което касае актуализираното комплексно разрешително с № 50 от 2005 г. на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, издадено от Изпълнителна агенция по околната среда. То е за експлоатация на горивна инсталация за производство на електроенергия, инсталация за производство на водород, депо за инертни отпадъци, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО).

Съдиите имат нужда да се разтълкуват две разпоредби на две директиви на ЕС, които се отнасят до замърсяването на въздуха и околната среда. Това са чл. 15, ал.4 и чл. 18 от Директива 2010/75/ЕС във връзка с чл. 13 и чл. 23, ал.1, втори параграф на Директива 2008/50/ЕО при предоставяне на изключения от Заключенията за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, които са разположени в район с наднормено замърсяване.

3e-news.net