Докато София се лута за бъдещето на RDF проекта на Топлофикация София, в Белград вече започна работа нова централа, която ще изгаря отпадъците на сръбската столица. Beo Čista Energija (BCE), съвместното предприятие, управляващо депото Винча (Vinča) в Белград, започна производството на електричество и топлина от отпадъци. Началото на изгарянето на отпадъци е последната фаза от тестването на съоръжението за енергия от отпадъци, като планът е да приключи до юни, твърдят от BCE, цитирани от BalkanGreenEnergyNews, цитирана от 3 e-News. 

Според компанията централата е с капацитет от 103 MW, но може да достигне тази мощност след като получи още няколко разрешителни. Съоръжението за енергия от отпадъци е един от най-важните сегменти на публично-частното партньорство (ПЧП) за рехабилитация на депо Винча. Новото регионално санитарно депо заработи в средата на 2021 г.

След успешно завършване на дейностите по пускане в експлоатация на студено, Beo Čista Energija запали "първия котел с отпадъци в инсталацията за енергия от отпадъци", първата по рода си в Сърбия и Балканския регион, припомнят от дружеството.

Бункерът за отпадъци може да съхранява достатъчно материал за 4,5 дни работа на съоръжението. Годишният капацитет на завода е 340 000 тона отпадъци. Прогнозното производство на електрическа и топлинна енергия е съответно 30,24 MWh и 56,5 MWh.

От Beo Čista Energija обясняват, че ще генерират достатъчно електроенергия от отпадъци, за да задоволят нуждите от ток на 5% от домакинствата в Белград, заедно с топлина за 10% от домакинствата.

През 2017 г. Suez и Itochu подписаха 25-годишно споразумение за публично-частно партньорство (ПЧП) с град Белград. Инфраструктурният фонд Marguerite II по-късно се присъедини към проекта и в рамките на сливането на Suez и Veolia, Veolia пое дела на Suez.

Инвестицията в мащабния проект е подкрепена от Международната финансова корпорация (IFC), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и Банката за развитие на Австрия (OeEB).

Проектът предвижда съоръжение за преработка на строителни отпадъци и друго за оползотворяване на сметищен газ. Като част от сделката операторът се съгласи да рехабилитира и затвори съществуващото депо и да изгради ново в съответствие със стандартите на Европейския съюз.