Министерският съвет прие Решение за присъединяване на България към инициативата Net-Zero Govemment Initiative - Leading Bу Example, чиято основна цел е мобилизиране лидерската роля на правителствата при действията за климата за ускоряване прилагането на Парижкото споразумение, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Чрез присъединяването си към тази инициатива, българското правителство се ангажира да постигне нетни нулеви емисии на парникови газове от операции на кабинета не по-късно от 2050 г. и да разработи Пътна карта, която очертава действията за постигане на този ангажимент.

Net-Zero Govemment Initiative - Leading Bу Example е инициатива на САЩ в партньорство с още 18 правителства, обявена по време на 27-та Конференцията на Страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (СОР 27) в Египет през ноември 2022 г. Инициативата се води от Изпълнителния кабинет и Съвета по качество на околната среда към Президента на САЩ, в тясно сътрудничество с офиса на специалния пратеник за климата Джон Кери.

Освен САЩ, към момента още 25 държави (сред които 12 страни членки на ЕС) са в елитния клуб на водещите чрез примера си правителства в тази инициатива. Очаква се нови държави да обявят присъединяването си към тази инициатива по време на годишната конференция за климата в Дубай, ОАЕ през декември тази година. Освен България, част от новоприсъединилите се държави са Испания, Италия, Андора, Монако, Нигерия и Чили.

БТА припомня, че за пръв път тази година България ще участва на Конференция на ООН за климатичните промени в Дубай с делегация, по-голяма от трима човека. Този път тя се очертава да обхваща почти 200 души - представители на държавата, делегацията ще включва представители на българската индустрия - от малки и средни предприятия, стартъп сектора и тежката промишленост. която е водеща индустрия по отношение на отговорното поведение спрямо климата.