Цените на електроенергията и на природния газ в страните от Европейския се стабилизират, след като по-рано се повишиха на фона на руската военна инвазия в Украйна, съобщава европейската статистическа агенция Евростат на сайта си.

До поскъпването се стигна поради ограничените руски доставки на синьо гориво, чийто цени оказват влияние и върху стойността на електрическата енергия.

Графика: Евростат

След значителното повишаване на цените на тока и на природния газ през месеците преди войната и след нейното начало, се отчита стабилизирането им. Това се дължи до известна степен на осигуряването на нови доставчици на синьо гориво и на другите мерки, предприети от правителствата на страните от ЕС, посочва Евростат.

През първите 6 месеца на 2023 г. средната цена на електроенергията за домакинствата в Евросъюза (28,9 евро за 100 киловатчаса) е по-висока спрямо същия период на 2022 г. (25,3 евро за 100 киловатчаса),.

Средната цена на природния газ за домакинствата през първата половина на тази година (11,9 евро за 100 киловатчаса) също е по-висока спрямо отчетената през първите 6 месеца на 2022 г. (8,6 евро за 100 киловатчаса).

Това са най-високите цени, откакто Евростат води подобна статистика.

Ако не бъдат отчитани данъците и другите такси, с които се облагат електрическата енергия и природния газ, то се оказва, че цените им намаляват, посочва европейската статистическа агенция.

Част от страните от ЕС прекратиха финансовата подкрепа за домакинствата, която им оказваха по време на поскъпването на тези енергийни продукти, поради което те са малко по-скъпи в сравнение с предходния разглеждан период, отбелязва Евростат.

През първата половина на 2023 г. делът на данъците и таксите в сметките за електричество (23 на сто) е спаднал с 4 на сто спрямо същия период на 2022 г. (19 на сто). При природния газ понижението е от 27 на сто на 19 на сто (-8 на сто).

Всички страни членки са прибегнали до различни форми на субсидиране, както и до намаляване на данъците и таксите върху енергийните продукти, за да облекчат потребителите на фона на високите сметки, посочва европейската статистическа служба.

Цени на електроенергията в страните от ЕС през първите 6 месеца на 2023 г.

Токът за домакинствата е поскъпнал в 22 от страните в Евросъюза през първите 6 месеца на 2023 г. спрямо първата половина на 2022 г., сочат данните на Евростат.

Изразени в евро, средните цени на електричеството през първите 6 месеца на 2023 г. са били най-ниски в България (11,4 евро за 100 киловатчаса), Унгария (11,6 евро) и Малта (12,6 евро), а най-високи в Нидерландия (47,5 евро), Белгия (43,5 евро), Румъния (42 евро) и Германия (41,3 евро).

Изразено в националната валута на съответната държава, повишаването на цените на електроенергията е било най-високо в Нидерландия (+953 на сто). Сериозно поскъпване е отчетено и в Литва (+88 на сто), Румъния (+77 на сто) и Латвия (+74 на сто).

През първата половина на 2023 г. токът в България е поскъпнал с +4 на сто спрямо същия период на миналата година.

Цените на електрическата енергия, изразени в националната валута на страната, са се понижили най-много в Испания (-41 на сто) и Дания (-16 на сто). Те са намалели по-малко в Португалия (-6 на сто), Малта (-3 на сто) и Люксембург (-0.4 на сто).

Цени на природния газ в страните от ЕС през първите 6 месеца на 2023 г.

Природният газ е поскъпнал в 20 от 24-те страни от Евросъюза, за които са осигурени данни, през първата половина на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.

Повишаването на цените на синьото гориво, изразено в националната валута на съответната държава, е било най-високо в Латвия (+139 на сто), Румъния (+134 на сто), Австрия (+103 на сто), Нидерландия (+99 на сто) и Ирландия (+73 на сто).

В България природният газ е поскъпнал с +18 на сто през първите 6 месеца на тази година спрямо първата половина на 2022 г.

Цените на синьото гориво са се понижили с между -0,5 на сто и -0,6 на сто в Естония, Хърватия и Италия, а в Люксембург са останали без промяна.

Изразени в евро, средните цени на природния газ през първите 6 месеца на 2023 г. са били най-ниски в Унгария (3,4 евро за 100 киловатчаса), Хърватия (4,1 евро) и Словакия (5,7 евро), а най-високи в Нидерландия (24,8 евро), Швеция (21,9 евро) и Дания (16,6 евро).

В България средната цена на синьото гориво през първата половина на тази година е била 8,97 евро за 100 киловатчаса, по данни на Евростат.