Атомните електроцентрали в ЕС са произвели около 26% от общото количество електроенергия в съюза през 2019 година, показват данните от специализираното проучване на "Евросат".

13 държави-членки са експлоатирали общо 106 реактора, сред които и България, които са осигурили 765 337 гигаватчаса електроенергия.

Най-големият производител на атомна енергия в ЕС е Франция с общ обем от 399 011 гигаватчаса, което е 52.1% от общото количество произведена атомна енергия в рамките на съюза.

На второ място е Германия със 75 071 гигаватчаса или 9.8% от общия атомен микс на ЕС, следвана от Швеция (66 130 гигаватчаса) и Испания (58 349 гигаватчаса). Тези четири страни заедно произвеждат повече от 3/4 от общото количество атомна енергия в ЕС.

Българя заема 8-мо място с 16 555 гигаватчаса, което съставлява 2.2% от общия обем произведена атомна енергия.

Страната ни е изпреварена и от Белгия, която заема 5-о място (43 523 мегаватчса), Чехия (30246 мегавтчаса) и Финландия (23 870 мегаватчаса).

След нас са Унгария, на 9-о място (16 288 мегаватчаса), Словакия (15 282 мегаватчаса), Румъния (11 280 мегаватчаса), Словения (5 821 мегаватчаса) и Нидерландия (3 909 мегаватчаса).

От 2006 г. насам, когато е отчетено общо брутно производство от 914 081 мегаватчаса, електроенергията от АЕЦ намалява с 16.3%, главно заради поетапното спиране на реактори в Германия. Най-голям обем от 928 435 мегаватчаса е произведен през 2004 година, откакто Евростат отчита тези данни от 1990 година.

14 страни-членки на ЕС не притежават АЕЦ: Дания, Естония, Ирландия, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша и Португалия.

3e-news.net