Производството на електроенергия от началото на 2021 година до 11 юли се повишава с 10.43 % спрямо аналогичния период на 2020 г. (плюс 10.10 % отчетени преди седмица) при обем от 21 718 786 MWh, спрямо 23 983 495 MWh година по-рано.

В същото време потреблението на електроенергия се увеличава с 3.85 % до обем от 20 696 069 MWh (плюс 3.74 % преди седмица). Година по-рано за същото време потреблението на електроенергия е било в обем от 19 929 480 MWh. Това показва оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (01.01.2021 г. - 11.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Не се наблюдава съществена промяна по отношение на салдото (износ-внос), което продължава да бележи висок дял и остава на ниво от плюс 83.73 % (плюс 83.13 % седмица по-рано) или до нарастващ обем от 3 287 426 MWh, спрямо 1 789 306 MWh за същия период година по-рано.

По-добри са данните и за участието на базовите централи, което може да се каже и за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа.

3e-news.net

За пореден отчетен период делът на базовите централи се подобрява и нараства до плюс 4.94 % (плюс 4.44 % седмица по-рано) или до обем от 18 716 981 MWh. За сравнявания период на предходната 2020 г. делът на базовите централи е достигал до 17 835 989 MWh.

Участието на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежа се подобрява, макар и с много бавни темпове. Делът на ВЕИ в преносната мрежа, въпреки че показва положителна тенденция, но все още остава до минус 8.09 % или до обем от 701 228 MWh (минус 8.95 % седмица по-рано). През сравнявания период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 762 991 MWh. Това се дължи на много по-слабото участие на вятърните (минус 11.18 %) и фотоволтаични (минус 4.21 %) мощности и биомасата (минус 2.42 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също демонстрира положителна тенденция, въпреки че за сравнявания период все още остава на ниво от минус 4.56 % (минус 5.04 % седмица по-рано). За сравнение, от началото на 2020 г. до 14 юли на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 106 644 MWh, докато през настоящата година е отчетен обем от 1 056 161 MWh. Тези по-лоши данни за сравнявания период се дължат на негативния дял на вятърните мощности (минус 12.68 %) и биомасата (минус 3.51 %) и слабото положително участие на фотоволтаичните мощности (плюс 1.21 %).