В рамките на организираната от Dir.bg и 3Е-news конференция "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" се състоя панел, посветен на ролята на предприемачеството и високите технологии за създаване и реализиране на иновации. Панелът беше конструиран и воден от Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria, с визията, че възможността за преминаване към справедлив преход и реализация на предвидените в Зелената сделка мерки, могат да бъдат осъществи само с нов подход и модел за развиване и подкрепа на иновациите.

В основата на този модел стоят развиването на нови технологии и решения; бърз процес на интегрирането им на пазара, инвестиция в изграждането на научно базирани и високотехнологични стартъп и спиноф компании; развиване на естествен процес на колаборация между образователни и академични общности и индустрия, създаването на локални иновационни екосистеми на взаимодействие между различни заинтересовани страни.

Панелът беше открит от Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа, който постави акцент върху Зеления преход не само като екологична цел, но и като геополитическа и стратегическа цел. Влиянието на доставките на петрол и газ от трети страни върху енергийната сигурност на България също беше засегната като тема в панела. Даниел Лорер прогнозира ръст на иновации и инвестиции в атомната енергетика, както и в създаването на мощности за производство и системи за съхранение на възобновяеми източници на енергия.

Поканените панелисти бяха представители на разнородни организации и сектори, което подчерта значението на изграждането на екосистеми, включващи всички заинтересовани страни, за процеса на Зелен преход.

Проф. Тодор Ганчев, заместник-ректор на Техническия университет - Варна, насочи погледа ни към ролята на европейските програми и проекти в постигането на устойчиво бъдеще на Европа. Беше представен проекта ILIAD, реализиран от 56 партньори, от които и ТУ-Варна с бюджет 20 милиона евро, който цели създаването на цифров двойник на световния океан. Инициативи като тази ще спомогнат за консолидирането на данни в масиви от информация и модели, чрез които да се правят прогнози и да се изграждат добре информирани политики. Участието в такива проекти задвижват иновации и на местно ниво, като създаването на прототип Harbor Safety Pilot, подпомагаш корабоплаването при неблагоприятни метеорологични условия, както и създаването на мобилно приложение, чрез което жителите на Варна ще могат да се информират за чистотата на водната среда и за атипични събития като бури и др.

Беше обсъден и Планът за възстановяване и устойчивост на България и предвидените инвестиции в малките и средни компании, които са ключов участник в Зеления преход в страната. На преден план излезе водещата роля на новаторските стартиращи компании в достигането на иновативни решения за зелено бъдеще. За Зеления преход във въздушния транспорт разбрахме от Дронамикс, разработили първия в света товарен безпилотен самолет. Други изявени и водещи представители на стартъп и предприемаческата екосистема и технологични сектор бяха

ThingsLog, които ни показаха как да измерваме по-умно и да потребяваме по-разумно посредством иновативни продуктови решения за оптимизация на ресурси, Kelvin Health с революционно решение в сферата на дигиталната медицина за висок достъп и ранна диагностика на сърдечно-съдови и други заболявания, базирано на внедряването на изкуствен интелект и използването на термокамера в дома на всеки пациент; Wasteful ни даде ново решение за превръщане на отпадъка в инфраструктура, въвеждайки модела на кръгова икономика в ежедневието ни; Tiger Technology - лидер за хибридни решения използващи облачна инфраструктура, който има потенциал да покаже модел за бърза и ефективна дигитална трансформация, която да бъде приложена във ключови нови сектори; Accenture -  технологична компания от световен мащаб, представи най-нови високотехнологични решения за устойчиво въздействие, съобразени с цели SDG целите на ООН за намаляване на негативния отпечатък от използването на технологии върху околната среда и обществото.

В процеса на дискусия се родиха идеи за потенциалните синергии между бизнеса, академичната сфера и неправителствения сектор, които ще задвижат българската икономика към едно по-зелено и конкурентоспособно бъдеще. Акцент върху сътрудничеството между науката, бизнеса и публичния сектор, беше поставен и от Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria, чиято мисия е да увеличава потенциала за иновации и устойчив икономически растеж в областта на чистите технологии, биотехнологиите и екологичните иновации.

В цялата тази дискусия бе отделено място и на значимостта на защитата на продуктите на интелектуална собственост. Адвокатско дружество "Мургова и партньори" представи новостите за защита на интелектуална собственост и търговската тайна, като модел подходящ за стартъпи и високотехнологични компании.

Последната дума в панела имаха току-що завършилите училище Александра и Ния от Кафеко - учебна компания на Junior Achievement Bulgaria, които ни оставиха с оптимизъм и илюстрираха още веднъж ключовата роля на образованието в изграждането на култура, мислене и решения, които ще осигурят иновативен подход и реализация на мерките в стратегията за Зеления преход в следващите 5 до 10 години, когато те и техните стартъпи ще развиват пазара в България.