БНБ представи днес информация за кредитите и депозитите по количерствени категории и икономически дейности в края на юни 2023 г.

Кредити

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) към края на второто тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 1.7%, а общият им размер - с 11.9%.

Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия (институции, които не предоставят финансови услуги) в края на второто тримесечие на 2023 година са 152 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 2.5%. Размерът на тези кредити е 43.025 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8.5% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава с 2.3%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.4%), Преработваща промишленост (21.5%) и Операции с недвижими имоти (10.7%). Към края на юни 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.7%.

Финансови предприятия: Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на второто тримесечие на 2023 година са 1.016 броя, като нарастват на годишна база с 5.9%. Размерът на тези кредити е 6.839 млрд. лева, като се отчита нарастване с 24.8% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 4.5%, а размерът им - с 6.3%.

Към края на юни 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.8%.

Домакинства и НТООД: В края на юни 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1.6%, като достига 2.845 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14%, като достига в края на полугодието 35.481 млрд. лева при 34.1 млрд. лева в края на март с.г. (34 099 927 хил. лева). Увеличението е почти 1.4 млрд. лева (1 381 063 хил. лева). Най-голямо е увеличението на кредитте в размер от 100 000 лв. до 250 000 лева - с повече от 486 млн. лева. При заемите от 250 000 лв. до 500 000 лева увеличение на предоставените заеми е с повече от 305 млн. лева.

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на март 2023 г. броят на тези кредити нараства с 0.4%, а размерът им - с 4.1%. Към края на юни 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 26.2%.

Депозити

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на второто тримесечие на 2023 г. намалява на годишна база с 0.7 %, а размерът им се увеличава с 12.3%.

Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на юни 2023 г. са 618 хил. броя, като се отчита ръст от 0.5% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на второто тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 40.550 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 16.5%. Спрямо края на март 2023 г. броят им се повишава с 0.8%, а размерът им се намалява с 1.8%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.2%), Преработваща промишленост (14.2%) и Професионални дейности и научни изследвания (9.6%). Към края на юни 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.8%.

Финансови предприятия: Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на юни 2023 г. са 7.343 хил. броя, като се отчита ръст от 5.3% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на второто тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 3.862 млрд. лева, като на годишна база той нараства със 7.1%. Спрямо края на март 2023 г. броят им се повишава с 1.6%, а размерът им се понижава с 12.4%.

Към края на юни 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88.6%.

Домакинства и НТООД: В края на второто тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.805 млн., като намалява на годишна база с 0.8%. Размерът на тези депозити в края на юни 2023 г. нараства на годишна база с 10.4% и достига 74.675 млрд. лева.

В края на юни 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства незначително, а размерът им - с 2%. Към края на юни 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.2%.