Реалните лихвени проценти в Южна Азия са едни от най-високите в света, с което все повече нараства възможността за смекчаване на паричните политики в региона през идната година, съобщава Инвестор.

Шри Ланка, Пакистан и Индия влизат в челната петица на основните световни икономики с най-високи лихвени проценти, коригирани спрямо инфлацията, съобщава Bloomberg. Останалите две места се запълват от Египет - подгласник на първенеца Шри Ланка, и Турция. 

И докато отрицателните лихвени проценти се смятат за признак за финансова нестабилност, то високи, коригирани спрямо инфлацията лихви от своя страна представляват причина централните банки да обмислят възможността за една по-свободна парична политика.

Индийският министър на финансите Арун Джайтли вече изрази недоволството си от високите лихвени проценти, което накара икономистите да започнат да разглеждат възможността за намаление на лихвите още от следващия месец.

Малко по-противоречиви са нещата в останалите четири страни от челната петица.

Политическата криза в Шри Ланка, където е и най-високият реален лихвен процент в размер на 6,2%, принуди централната банка да насочи фокуса си по-скоро върху забавящия се икономически растеж. Финансовата институция запази основната си лихва без промяна в края на миналата година след едно понижение и едно повишение по-рано през 2018 г.