В началото на 2019 година обемът на валутните резерви на Русия достигна 468 милиарда долара, докато общия обем на нейния външен дълг е 454 милиарда долара. Това съобщи президентът Владимир Путин в посланието си към Федералното събрание.

Според него, сега страната има сериозен буфер, който ще я предпази от евентуални финансово-икономически проблеми. Така за първи път в историята на Русия, резервите на държавата са достатъчни за пълното погасяване на външните й задължения, както на държавата, така и на другите икономически субекти.

Според данните на руската Централна банка, общо задълженията на държавата, частните компании, банките и физическите лица възлизат на 453.74 милиарда долара или са намалели със 64.4 ми5лиарда долара през 2018 година. Това е и най-ниското ниво на задлъжнялост в страната от 2009 година.

В същото време на 1 януари валутните резерви на Русия са били 468.5 милиарда долара и до 8 февруари са се увеличили до 475 милиарда долара.