В края на април в обращение в страната са били 589 637 901 броя банкноти в лева, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ), съобщи БТА. Спрямо края на март те се увеличават с 1,23 процента (582 453 492).

Най-много банкноти в обращение отново са били тези с номинал 50 лева - 242 541 280 броя, следвани от банкнотите от 100 лева - 134 345 560 броя и тези с номинал 20 лева - 99 319 482 броя.

В края на април стойността на банкнотите в обращение в лева е била 28 520 719 300 лева. Спрямо края на март увеличението е 0,95 на сто (28 253 141 535 лева).

В края на 1999 г. в обращение са били 160 559 571 банкноти, показва статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя.

В края на 1999 г. най-много са били разпространени банкнотите с номинал 1 лев - 37 223 418 броя. Банкноти от 1 лев не са в обращение от 1 януари 2016 г., но продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение от 8 декември 2003 г.