От 2010 година насам Централните банки на повечето силно развити икономически държави, а и на развиващи се страни започнаха да купуват злато на световния пазар. Само през миналата 2017 година активността на купувачите на жълтия метал прехвърли 36%, а обемът на продаденото злато достигна 366 това, два пъти повече от предходната година.

Въпреки това рейтингът на първите 10 държави с най-големи златни резерви не претърпя съществени изменения. Първото място остава за САЩ, които имат в хранилищата си 8133.5 тона от ценния метал, съобщава компанията Gold Fields Mineral Services.

През 2018 година се очаква нов рекорд на продадените количества злато. Според данните на World Gold Council през първото тримесечие на настоящата година обект на сделки са станали 116.5 тона.

На обратния полюс е Венецуела, която стана най-големият продавач на злато в света - през 2017 година Каракас е пуснал за продажба 25 тона злато, за да компенсира липсата на достатъчно приходи от продажбата на петрол.

След САЩ Германия заема второто място с 3371 тона злато. През 2017 година страната върна дадено за съхранение 674 тона злато от Фед-САЩ и централната банка на Франция.

Третото място е за Италия, която има 2451.8 тона злато. Страната пази и не продава този си запас, за да може да избегне колебанията на валутите и на първо място на долара.

Франция е почти на същото равнище- съхранява в трезорите си 2436 тона злато. Петото място е за Русия с 1909.8 тона, като тази страна е най-големият купувач на злато в последните пет години.

На шесто място в класацията е Китай с 1842.6 тона от жълтия метал. Но на фона на другите валутни резерви, златото заема едва 2.4% от общия запас на страната от платежни средства.

Швейцария е на седмо място с 1040 тона злато. На глава от населението по притежавано количество злато обаче тази държава е номер едно.

Последните три места заемат държави със съхранявани количества под 1000 тона- Япония с 765.2 тона, Холандия с 612.5 тона и Индия с 560.3 тона.