Групата на Световната банка (СБ) ще предостави на Египет над 6 милиарда долара в следващите три години, обяви финансовата институция. Половината средства са предназначени за подкрепа на правителствени програми, а другата половина за частния сектор, като отпускането им ще бъде одобрявано от борда на групата.

Целта на финансовата подкрепа е увеличаване на възможностите на частния сектор за участие в икономиката, укрепване на управлението на притежаваните от държавата предприятия и подобряване на ефективността и ефикасността на управлението на публичните средства. Банката ще продължи да подпомага уязвимите групи на обществото, най-вече чрез правителствената програма "Такафул и Карама" за социална защита на бедните.

Настоящото портфолио на Световната банка в Египет се състои от шест милиарда долара от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), 1,9 милиарда от Международната финансова корпорация (МФК) и половин милиард от Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ).

Решението на СБ е поредната международна инвестиция в северноафриканската страна, след като Международният валутен фонд (МВФ) разшири програмата си за финансово подпомагане от три на осем милиарда долара, а Европейският съюз (ЕС) предостави пакет заеми и безвъзмездни средства в размер на 7,4 милиарда евро.

Повратна точка беше предприетото по-рано от египетските власти освобождаване на обменния курс на местната валута и вдигане на основната лихва с 600 процентни пункта. Това стана възможно след сделката с Обединените арабски емирства (ОАЕ), според която инвестиционен фонд от Обединените арабски емирства (ОАЕ) получава правата за разработването на средиземноморския регион Рас ел Хекма срещу 35 милиарда долара.