Голямата френска банка Societe Generale съобщи официално, че финансовите ѝ резултати през последното тримесечие на миналата година са били засегнати негативно от предизвикателната среда на световните капиталови пазари и това ще доведе до спад на нейните приходи от търговията на глобалните пазари и от бизнеса с инвеститорските услуги. Информацията е на MarketWatch.

Водещият френски кредитори очаква приходите от този бизнес да спаднат с около 20% през четвъртото тримесечие и с 10% за цялата 2018-а година. Пазарните рискове също би трябвало да нараснат значително, заявиха от компанията.

От SG посочиха, че представянето на нейните бизнеси, свързани с банкирането на дребно и с финансовите услуги, както и консултантския ѝ бизнес би трябвало да бъдат стабилни през последното тримесечие.

Компанията предложи дивидент за 2018-а година от 2,20 евро на акция, като акционерите имат възможност да получат тези дивиденти под формата на акции.

Освен това от банката заявиха, че през четвъртото тримесечие ще впишат в отчета извънредни такси в размер на 240 милиона евро.

Като се вземат предвид както продажбите, така и придобиванията, Societe Generale посочи, че  отношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 ratio), който е мерило за финансовата сила на дадена банкова институция, се очаква да бъде между 11,4% и 11,6% през последното тримесечие на изминалата година.