Унгарската банка ОТП обяви официално придобиването на Societe Generale Експресбанк от дъщерното си дружество в България ДСК. Шандор Чани, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ОТП съобщи, че до 2020 година двете банки ще продължат работата си като отделни юридически лица. Той посочи, че ОТП Банк е стабилна, има капитал от 50 милиарда евро, а за 2018 година печалбата й е 1 милиард евро.

"Заделили сме 8 милиарда евро за инвестиции и нови придобивания в Централна и Източна Европа", каза Чани, но не посочи конкретно къде ще има такива сделки.

"Сливането на ДСК и Експресбанк е важен момент не само за нас, но и за целия банков сектор на България. Не предвиждаме промени, а ако има такива, своевременно ще уведомим клиентите и партньорите си", каза Виолина Маринова, която ще оглави обединената банка.

Не бе обявена цената на придобиване на Експресбанк ОТП Груп, както ще се казва вече банката, но от увеличението на капитала на ДСК може да се предположи, че става дума за около 600 милиона евро.

Обединената банка ще разполага с 450 клона в страната, като вероятно мрежата й в по-малките градове ще бъде оптимизирана, за да няма дублиране на дейности.

Договорът между Societe Generale и Банка ДСК бе подписан на 1 август 2018 година. SG Експресбанк има пазарен дял от близо 7% и е седмата по големина на активите банка у нас. Със сливането новата банкова група ще конкурира най-голямата банка у нас Уникредит Булбанк и застава стабилно на второ място в българския банков сектор.