Премийният приход, реализиран през застрахователните брокери през първото полугодие на настоящата година спрямо същия период на 2022 година, е нараснал със 17.09% до 1 209 436 781 лева спрямо 1 032 839 326 лева. От тях 1.055 млрд. лв. е реализиран в полза на застрахователи в България, а 135.978 млн. лева - в полза на застрахователи със седалище в други държави. Това показват данните от отчетите на регистрираните в Комисията за финансов надзор (КФН) застрахователни брокери.

За сравнение общо за цялата 2022 година общият премиен приход, реализиран от застрахователни брокери е възлизал на рекордните за тогава 2.061 млрд. лв. От тях 1.862 млрд. лв. е реализиран в полза на застрахователи в България, а 198.759 млн. лева - в полза на застрахователи със седалище в други държави. Това означава, че вече е регистриран нов рекорд на премийния приход, реализиран през застрахователни брокери.

Топ 10 на най-продаваните застраховки по Общо застраховане

1. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС - 415 112 223 лв. премиен приход и 64 132 544 лв. приход от комисиони;

2. Автокаско - Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови - 323 633 665 лв. премиен приход и 78 861 742 лв. приход от комисиони;

3. Пожар и природни бедствия - 100 397 361 лв. премиен приход и 18 642 599 лв. приход от комисиони;

4. Заболяване - 32 287 147 лв. премиен приход и 5 094 495 лв. приход от комисиони;

5. Товари по време на превоз - 18 162 133 лв. премиен приход и 5 110 383 лв. приход от комисиони;

6. Обща Гражданска отговорност - 16 555 876 лв. премиен приход и 2 861 22 лв. приход от комисиони;

7. Гаранции - 15 367 885 лв. премиен приход и 2 435 176 лв. приход от комисиони;

8. Злополука - 12 511 586 лв. премиен приход и 3 084 838 лв. приход от комисиони;

9. Други щети на имущество - 7 428 187 лв. премиен приход и 1 692 459 лв. приход от комисиони;

10. Разни финансови загуби - 3 864 295 лв. премиен приход и 661 966 лв. приход от комисиони.

Топ 5 на най-продаваните застраховки по Общо застраховане

1. Застраховка "Заболяване" - 32 287 147 лв. премиен приход и 5 094 495 лв. приход от комисиони;

2. Живот и Рента - 20 615 589 лв. премиен приход и 2 100 891 лв. приход от комисиони;

3. "Живот", свързан с инвестиционен фонд - 9 573 325 лв. премиен приход и 3 989 906 лв. приход от комисиони;

4. Допълнителна застраховка - 9 250 230 лв. премиен приход и 1 192 373 лв. приход от комисиони;

5. Застраховка "Злополука" - 3 768 939 лв. премиен приход и 1 091 963 лв. приход от комисиони.

Топ 20 на застрахователните брокери за 2023 година

Общо 340 застрахователни брокери са регистрирани в КФН към 30 юни 2023 година. От тях 337 са подали годишни справки към финансовия регулатор. В сравнение с края на миналата година, общо 338 застрахователни брокери са развивали бизнес в страната, от които 336 са подали годишни справки към КФН.

В класацията има съществени размествания след първите трима, които запазват същите позиции от 2021 година. В скоби са местата, които брокерите са заемали в предишната класация.

1. "Тотал инс - застрахователен брокер" (4-то място в предишната класация за 2022 година)- премиен приход от 100 034 927 лева, от които 8 002 320 лева в полза на застрахователи в България и 92 032 046.20 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

2. Ес Ди Ай Груп АД (първо място в предишната класация за 2022 година) - премиен приход от 80 305 341 лева, от които 80 304 733 лева в полза към застрахователи със седалище в България и 608 лева в полза на застраховател със седалище в чужбина;

3. Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс ООД (2) - премиен приход от 77 002 662 лева, от които 76 215 302 лв. в полза на застрахователи в България и 787 360 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

4. Марш ЕООД (3) - премиен приход от 75 924 317 лева, от които 68 507 323 лева в полза на застрахователи в България и 7 416 994 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

5. Брокер Инс ООД (6) - премиен приход от 42 933 664 лева, от които 42 458 153 лева в полза на застрахователи в България и 475 511 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

6. Амаранд България ООД (5) - премиен приход от 38 277 510 лева, от които 38 245 104 лева в полза на застрахователи в България и 32 406 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

7. Мусала Иншурънс брокер ООД (9) - премиен приход от 35 793 280 лева, от които 34 939 643 лева в полза на застрахователи в България и 853 637 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

8. Уникредит - застрахователен брокер ЕООД (8) - премиен приход от 33 668 775 лева, от които 32 689 726 лева в полза на застрахователи в България и 979 049 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

9. Дженерал брокер ООД (7) - премиен приход от 30 645 467 лева, от които 30 640 716 лева в полза на застрахователи в България и 4 751 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

10. Ей Ар Ес България ЕООД (12) - премиен приход от 29 291 044 лева, от които 24 427 995 лева в полза на застрахователи в България и 4 863 049 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

11. Дженерал брокер клуб ООД (14) - премиен приход от 27 556 889 лева, от които 27 551 600 лева в полза на застрахователи в България и 5 288 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

12 Юнайтед брокер ООД (11) - премиен приход от 26 797 891 лева, които са само в полза на застрахователи в България;

13. Сайбър Левел клуб ЕООД (13) - премиен приход от 22 623 816 лева, които са само в полза на застрахователи в България;

14. Порше Иншурънс брокер БГ ЕООД (17) - премиен приход от 18 753 579 лева, от които 14 318 008 лева в полза на застрахователи в България и 4 435 571 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

15. КАРОЛ Стандарт ЕООД (16) - премиен приход от 18 276 507 лева, от които 18 175 274 лева в полза на застрахователи в България и 101 233 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

16. ЗБК Балкан АД (18) - премиен приход от 18 004 244 лева, от които 14 617 919 лева в полза на застрахователи в България и 3 386 325 124.05 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

17. "Балканска застрахователно-брокерска къща" ЕООД - премиен приход от 16 954 466 лева, от които 16 866 049 лева в полза на застрахователи в България и 88 417 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

18. Ес Еф Ей брокер ЕООД (20) - премиен приход от 14 501 854 лева, от които 14 396 293 лева в полза на застрахователи в България и 105 561 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

19. Греко България ЕООД (10) - премиен приход от 12 706 683 лева, от които 10 566 688 лева в полза на застрахователи в България и 2 139 995 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина;

20. "Инчкейп Брокъридж България" ЕООД - премиен приход от 12 403 234 лева, от които 169 922 лева в полза на застрахователи в България и 12 573 156 в полза на застрахователи със седалище в чужбина.

Застрахователните брокери от топ 20 са реализирали 118 714 837 лева премиен приход или 9.82% от общите за пазара, както посочихме 1 209 436 781 лева, което показва, че конкуренцията се е повишила, тъй като в края на 2022 година 20-те компании се реализирали над 60% от общия премиен приход на пазара.

За отбелязване е, че лидерът в класацията Тотал Инс - застрахователен брокер ЕООД е реализирал премиен приход от 92 032 607 лева в полза на застрахователи със седалище в чужбина и само 8 002 320 лева в полза на застраховател в България.

Заемащите 36 и 37 място в класацията също са привлекли повече премиен приход в полза на застраховател със седалище в чужбина: "Адванс иншурънс сълюшънс брокер АД - 5 583 314 лева от общо 7 774 365 лева и Ай Пи Ес Сървисиз ООД - 4 546 634 лева от общо 7 762 243 лева.