Румънските либерали обещават средна нетна заплата от 1000 евро, 970 км магистрали, по-високи пенсии и удвоени детски надбавки, съобщава сайтът Зиаре. Днес управляващата в Румъния Национално-либерална партия (НЛП) представи управленската си програма, озаглавена "Развиваме Румъния", в контекста на предстоящите парламентарни избори на 6 декември, предава БТА.

Партията си поставя за цел да постигне най-големия икономически растеж в Европейския съюз през следващите четири години - с ритъм на растеж от над 6 процента, да увеличи брутния вътрешен продукт на Румъния с над 450 милиарда леи до над 1500 милиарда леи (еврото се разменя за 4,87 леи) и да завърши строежа на над 970 километра магистрали и скоростни пътища в периода 2021-2024 година.

БВП на глава от населението в Румъния трябва да превиши 85 процента от средния за ЕС в края на 2024 г., а нетната средна заплата трябва да нарасне с близо 50% спрямо 2020 г. и да достигне 1000 евро през 2024 г., се предвижда в програмата.

Либералите възнамеряват да създадат 560 000 нови по-добре платени работни места в този период.

Предвижда се също увеличение на пенсиите с 46 процента до 2024 г. спрямо нивото от 2019 г., тоест от 1265 леи на 1840 леи.

В управленската си програма НЛП си поставя за цел да привлече над 80 милиарда евро от Европейския съюз.

Предвижда се също модернизиране на железопътната мрежа, както и на пристанищната и летищната инфраструктура. Планира се да бъдат построени или ремонтирани 2500 ясли, детски градини и училища.

НЛП се ангажира да построи три регионални болници в градовете Яш, Клуж и Крайова и други 10 нови болници в страната, както и да ремонтира и модернизира 25 окръжни и 110 градски болници.

По отношение на администрацията либералите обещават "намаляване на бюрокрацията, опростяване и подобряване на ефективността" чрез серия от мерки, една от които е дигитализация на редица административни процедури.

В областта на правосъдието НЛП се ангажира с прилагане на резултата от референдума от 2019 г., иницииран от президента Клаус Йоханис, изменение на законовата рамка с цел осигуряване на независимост на прокурорите и съдиите, ревизия на съдебните закони в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и докладите на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО), както и премахване на спорния специален отдел, разследващ престъпленията на магистратите.

Референдумът от 2019 г. предвижда забрана на амнистията и помилването на осъдени за корупция и забрана за приемане на извънредни постановления от правителството във връзка с престъпленията, наказанията и съдебната организация.