Румънските банкноти може да останат в историята, гласи заглавие в днешния брой на вестник "Адевърул". Причината е законопроект, който е много близо до одобрение и публикуване в Държавен вестник. Според него заплатите и плащанията в брой може да отпаднат.

Законопроектът за изменение и допълнение на някои нормативни актове с цел повишаване на финансовото включване е много близо до гласуване в парламента, след като беше одобрен от всички комисии, отбелязва румънското издание, за което съобщи кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Според последните промени, внесени в Комисията по бюджет, финанси и банки, "изплащането на доходите от работна заплата, приравнени към заплатите и социалните помощи, се извършва чрез безкасови плащания".

Изключения могат да се правят за служители, ангажирани с националната отбрана, обществения ред и националната сигурност. Те биха могли да получат при поискване пари в брой.

Що се отнася до търговците, те трябва да предоставят на клиентите поне един инструмент за безкасово плащане. Това би означавало например приемане на плащане чрез ПОС терминал или онлайн плащане с карта.

Проектът може да влезе в сила 180 дни след публикуването му в Държавен вестник, след като получи гласовете на Камарата на депутатите - органът, който трябва да вземе окончателното решение, отбелязва в. "Адевърул".